Strategi för Pullback och trender

tips för nybörjare till valutahandel

Visst kan det vara svårt med forex trading online när man börjar, så är det ju med allt – det man inte kan är svårt. Men när man väl kommer in i det så blir det inte svårare än vad man själv gör det. Som erfarna forex tradare har vi själva erfarenhet av detta då vi också var gröngölingar en gång i tiden. Det kan ofta kännas som att man står på fel sida av marknaden då marknaden kan svänga omedelbart efter att man intagit en position.Tips för forex handel online

Om du känner att det är en bekant situation så är detta en bra artikel för dig. Här kommer vi ta upp konceptet “pullbacks” och hur man kan dra nytta av detta.

Som ny till online forex intar man ofta en position då tillfället “känns rätt”. Detta är ofta kontraproduktivt då känslor ofta står i vägen för objektivt och logiskt tänkande. Det innebär att resultatet blir att man intar en position när marknaden är på väg att svänga om.

Pullback för forex trading

Det finns en gammal klishé i forex branschen som säger att “trenden är din vän så länge du följer den”. Det stämmer i stora drag, men som med mycket annat finns det undantag. Även om en trend är tydlig så är marknaden aldrig helt “rak”. Därför tar vi upp en strategi för forex handel så du och andra nykomlingar får en bättre bild.

De allra flesta trades som görs är baserade på fördomar om marknaden och inte på information. Om man hittar en trend som tydligt är på väg uppåt så tror många att det är säker investering. Detta innebär att de allra flesta trades inte baseras på toppar och bottnar samt att det är få som investerar emot trenden och marknaden. Faktum är att detta inte alltid är den bästa strategin, det är ganska vanligt att en lönsam position baseras emot vad grafen visar.

Även om ett instrument har stigit en tid och skapat en uppåttrend så betyder det inte att marknaden vänder vid första brytpunkten, utan chansen är stor att det är en pullback. Marknaden är svängig och om man har gjort sin analys på ett bra sätt så kan det vara ett jättebra tillfälle att inta en position.

Med hjälp av en korrekt analys och en tydlig trend ska man lita på marknaden, ser man en pullback ska man slå till. Detta är annorlunda jämfört med att välja till synes tydliga toppar eller bottnar. Trenden är din vän, så snart du ser att en pullback börjar vända igen är det läge att investera. Att vänta tills man ser en pullback ökar chansen att göra en vinst då positionen är baserad på en trend istället för en enskild utveckling på en marknad. Vi har nämnt det hur många gånger som helst förut – forex är en väldigt volatil marknad.

Att dra nytta av pullbacks minskar risken på en investering för att den indikerar när det är dags att köpa och när det är dags att sälja. Givetvis är svårt att avläsa indikationerna med 100 procents precision, men det hjälper oss göra det bästa av situationen och göra sin trade så nära vändpunkterna som möjligt.

Diagram från trade som exempel

Här nedanför ser du ett diagram med en tydlig nedåttrend. De röda cirklarna visar skillnaden mellan erfarna traders och nybörjare. De mer erfarna har lärt sig avläsa när en pullback återgår i trendens riktning medan nya tradare tror att trenden har brutits och inte inser att det handlar om en pullback.använd en nedåttrend för forex handel

Om man investerar efter en lågpunkt i pullbacken så gör man ingen bra affär då pullbacken drar upp priset igen för att sedan fortsätta trenden nedåt. Vinsterna görs när man lyckas avläsa när pullbacken har nått sin höjd.

Exemplet här nedanför är ett riktigt diagram från en trade. Många nya tradare gjorde förluster för att de sålde nära lågpunkten i pullbacken för att marknaden verkade vara som svagast. Det är en stor anledning till att det är svårt för nybörjare, man behöver ofta göra det motsatta från vad man tror för att göra vinster. Även för mig var det ett ganska svårt beslut att sälja när pullbacken såg ut att nå en högpunkt, för man hoppas ju alltid och man vill tro att det kan fortsätta stiga lite till innan man säljer. Men bättre nära än inte alls!

Ta stödnivåer och motståndsnivåer i åtanke!

För att få en helhetsbild av en trend behöver du också kolla på stödnivåer och motståndsnivåer. Generellt sett använder vi dessa nivåer för att avläsa hur högt eller lågt en trend kan gå, alltså om det är läge att köpa eller sälja. Generellt är det läge att köpa om priset gå under stödnivån då trenden borde brytas. Omvänt är det generellt läge att sälja om priset går över motståndsnivån. Med korrekta analyser behöver man fråga sig: hur lågt/högt kan priset gå?

Om analyserna är pålitliga så ska du vara modig och lita på trenden. Kolla på stödnivåerna och håll utkik efter möjliga pullbacks. Med lite träning är detta en bra tradingstrategi för nybörjare och för mer erfarna valutahandlare på forex marknaden.