Svenska banker välkapitaliserade, men hög osäkerhet

Riksbanken menar att de stora svenska bankerna har gott om kapital och är redo att möta även oväntade, negativa händelser. Detta skriver Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet som publicerades idag.

Hög osäkerhet på de finansiella marknaderna

Riksbanken menar att även om Sveriges banker har låg exponering mot Sydeuropa, så har risknivån ändå ökat väsentligt i svenskt näringsliv. Ur internationell synvinkel så är i alla fall svenska banker välkapitaliserade och hade kunnat klarat sig utan statligt stöd sedan vinstern.

Lägre kreditförluster än väntat?

Ingves menar att kreditförlusterna ser ut att bli mindre för svenska banker än vad som förutsågs i november förra året. Sammanlagt beräknas de fyra största bankerna få kreditförluster på 61 miljarder kronor i år. Det är framför allt de baltiska länderna som spökar här.

Den svenska kronan stärktes mot flera ledande valutor efter att Ingves haft sin presentation om den finansiella stabiliteten.