Tysk export sjunker och Europa oroas av utvecklingen

EUs ekonomi i svårt lägeDet finns fortfarande mycket osäkerhet på de globala marknaderna, med förändringar i Europa som har effekt på den amerikanska dollarn.

En nedgång nyligen på 5,8 procent av tyska exporten i kombination med en nedgång av tillväxtprognoserna för landet har haft en negativ dominoeffekt på dollarn, på grund av risken för en svag amerikansk exportmarknad.

Trots att dollarn till stor del tagit igen tidigare förluster, är investerare fortfarande skeptiska, och Federal Reserve Bank håller räntorna låga. Den senaste mötet på fanns också farhågor om hur en stark dollar ytterligare kan påverka den amerikanska exporten.

Liknande bekymmer över den potentiella nedgången i den europeiska ekonomin upprepades i Storbritannien, när finansministern George Osborne uttryckte sin oro över en eventuell finanskris i euroområdet. Av denna anledning har den brittiska räntan stått kvar på 0,5 procent.

Riskaversion har hjälpt dollarn förbli stark medan Euron glider, och Europeiska centralbanken har också förbundit sig att hålla räntorna låga. Fokus för euroområdet är att öka tillväxtpotentialen för att förbättra marknadsstabiliteten. Sådan försiktighet har sett euron förändras något under de senaste dagarna.

Den nuvarande situationen har orsakat stor osäkerhet på online forex trading marknaden. Några tydliga trender som framträder är att handlare är försiktiga då handeln är på väg bort från den riskfyllda centraleuropeiska marknaderna mot periferin. Den sammanlänkade karaktären av USA och de europeiska marknaderna innebär att det inte blir några tydliga vinnare i händelse av en kris i euroområdet.