Valutaanalytiker förutspår nedgång för Euron


Enligt en färsk analys från Bloomberg så spår en majoritet av framstående valutaanalytiker att Euron är på väg mot jämnvikt mot US Dollar. Fortsatt svag utveckling i Europeiska ekonomier, tillsammans med all fokus på att minimera underskott, kommer fortsätta pressa Euron neråt.

Fortsatt fokus på budgetunderskott

Under G8 mötet i Toronto för 2 veckor sedan gick alla ekonomier förutom Japan med på att försöka minimera budgetunderskottet med 50 % över de kommande tre åren.

Var är Euro-kursen på väg?

Flera analytiker spår att EUR/USD kommer stå i 1.10-1.15 innan året är slut. Efter 2010 är osäkerheten fortfarande stor. Vissa valutaanalytiker i Bloombergs undersökning tror att EUR/USD når 1.0 under 2011, medan flera tror att en återhämtning mot 1.25-1.30 är att vänta i slutet av 2012.

Vad tror du om Euron’s utveckling de kommande året?