Vart är svenska reporäntan på väg?

rantan-uppat

Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen beslutade sig för att höja den svenska reporäntan för första gången på drygt 2 år. Många väntar sig nu snabba räntestigningar, medan andra är mer försiktiga i sina prognoser. Här kommer en kort diskussion om vart reporäntan är på väg inom den närmaste framtiden.

Varför höjde Riksbanken räntan?

Stafan Ingvest svarar: “Tillväxten i världen håller på att normaliseras. Då påverkas också den svenska ekonomin och svensk tillväxt kommer igång. Vi har redan haft positiv tillväxt i över ett år. Det leder till inflation över målet på 2% om vi inte gradvis höjer räntan”. Med andra ord så låter det inflationsoro var en viktig anledning till räntehöjningen, men även den snabbt växande ekonomiska tillväxten har beaktats av Ingves.

Vad är Riksbankens inflationsprognos?

Redan i början av 2011 så förväntas reporäntan ha nått 1.25 %, mot dagens nivå på 0.5 %. Det kan med andra ord vara värt att diskutera med din bankrådgivare redan nu, ifall du har huslån eller liknande. Vid årsskiftet 2011-12, så är prognosen desto mer osäker, men Riksbanken tror då att Sveriges ränta kommer ligga kring 2.75 %.

reporantan-prognos

Vad tror valutaexperter som ForexTrading.se om räntan?

Vi har en mycket trovärdig och förnuftig Riksbank i Sverige som lyckats utomordentligt väl med att hantera den svenska ekonomin under kraftig lågkonjunktur i större delen av världen. Vi tror att reporäntan vid årsskiftet 2010-11 kommer ligga på 1-1.25 % och att räntan i januari 2012 kommer ligga på 3 % (+/- 0.25). Med andra ord på nästan samma nivå som Riksbanken tror idag. Kanske kommer återhämtningen i svensk och europeisk ekonomi gå något långsammare än tidigare prognoser, men det återstår att se..