Väsentligt budgetöverskott för Sverige

I motsats till Riksgäldens förväntningar så fick Sverige ett väsentligt överskott i stadsbudgeten. Medan prognosen lågt på -1.8 miljarder SEK så blev det i själva verket ett budgetöverskott på 6.2 miljarder för juli månad.

Hur lyckades Sverige få budgetöverskott i juli?

Anledningen till de positiva siffrorna hänrör bland annat från 4 miljarder högre skatteinbetalningar än väntat. Utlåningen blev samtidigt 2 miljarder lägre än tidigare beräknat. Men redan om någon månad så kommer Island få sina 2 miljarder SEK i lån och då kommer denna obalans justeras. För övrigt var räntebetalningar på statsskulden c:a 400 miljoner lägre än väntat.

Den totala statsskulden i slutet av juli var 1037 miljarder SEK.

Överlagt så borde nyheten tolkas positivt av valutamarknaden och allt
annat lika så kan svenska kronan förväntas stärkas. I realiteten spelar dock teknisk analys en viktig roll för hur valuta rör sig på kort sikt.

Källa: Riksgälden