Yen saknar fundamental styrka, säger IMF

Internationella Valutafonden (IMF) berättade nyligen till pressen att de inte kunde se några bakomliggande, fundamentala faktorer som stödjer Japanska Yens styrka efter jordbävningen. USD/JPY nådde 76.25, vilket var den starkaste valutakursen någonsin för Yen – och det var ingen större tvekan om att det var Bank of Japan som var inne och stödköpte.

IMF var dock inte sena att kritisera och menade att det aktuella värdet på yenen endast kan motiveras med långsiktiga fundamenta. Prognosen för Yen bland många utländska investerare är samtidigt svag – de tror med andra ord att den japanska valutan ska falla i värde.

Överraskande ingripande av G7-länderna mot yenen

Förra veckan så gick alla G7-ländernas centralbanker in för att försvaga den omotiverat starka Yenen. Efter jordbävningen så har ju den japanska valutan bara blivit starkare och starkare, trots att det borde vara precis tvärtom, med alla utländska investerare som drar sig ur landet och en aktiemarknad som fallit hejdlöst.

Det enda som talar för Yenens naturliga styrka är att vissa valutahandlare hävdar att företag, försäkringsbolag och privatpersoner skickat stora mängder pengar till människorna i Japan. Det är dock svårt att hitta belägg för dessa transaktioner i statistiken.

Vad köper investerare i Japan just nu?

Det ser ut som att japanska investerare och utländska har olika uppfattningar om marknadsläget. Medan de japanska investerarna huvudsakligen köpt obligationer, vilket är ett säkert kort i riskfyllda tider, så har utländska investerare istället satsat tungt på den japanska aktiemarknaden de sista dagarna. Det är framför allt Warren Buffet som gått ut i Amerikansk media och berättat att det är köpläge i Japanska aktier – något som dock japanerna själva inte verkar tro mycket på. Riskerna för ytterligare problem kring kärnkraftverken och allt vad det kan medföra är fortfarande stora riskfaktorer för japanska företag och landets aktiemarknad.