7 dödliga synder för Forex trading

lär dig handla valuta

Det finns betéenden som vi borde hålla oss ifrån, både som människor och som valutahandlare. Ibland har vi inte huvudet riktigt fastskruvat på rätt sätt, och då gör vi sällan bra val. Vi faller lätt för våra sinnen, och vi alla har väl någon gång fyllts av en eller flera syndiga känslor.

Guds sju dödliga synder kan lära oss sju viktiga aspekter av Forex handel online. Därför påbörjar vi en kort miniserie om sju syndiga betéenden som alla valutahandlare går igenom någon gång.

Girighet – orsaken till de flesta av våra förluster

När girighet gror försvinner klarsyntheten. Vi blir partiska till information och ser inte den stora bilden i sin helhet. Vi kan bli så blinda att vi helt missar uppenbara signaler och ignorerar motsägelsefull information.

Vi gör nästan aldrig vinst när vi blir för giriga och slutar följa vår tradingstrategi. Det är ganska lätt att falla offer för känslan att gå miste om en potentiellt högre avkastning genom att göra sin trade exit innan uppåt kurvan har nått sin peak. Tanken att “jag håller i lite till för att se vad som händer”. Denna potentiella större avkastningen resulterar allt för ofta i allt för verkliga förluster istället, något som har visat sig vara sant sedan urminnes tider. “Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” som det gamla uttrycket går…

Som Forex tradare försöker vi leva efter “köp lågt och sälj högt” konceptet, men ibland är det inte det lättaste att veta vad som är högt eller lågt. Det är därför det är så viktigt att vi har en utvecklad tradingstrategi för online Forex, så att vi vet precis vilka parametrar vi ska följa.

En R2 vinst är en fullt godkänd investering, men girigheten får att gapa efter mer. Håll därför en professionell attityd och följ din plan till punk och pricka.

Vrede – Agera aldrig när du är förbannad

Som nybörjare tror man ofta att det är lätt att bli framgångsrik som Forex trader. Alla investeringar borde ge avkastning, eller den där rådgivaren borde alltid ha rätt. Så är det givetvis inte, verkligheten funkar inte så. Det finns alltid en risk när vi investerar i den finansiella marknaden.lär dig handla valuta

Därför är det helt lönlöst att bli uppjagad när man gjort en förlust. Gör absolut inte din nästa trade i detta läge, det du bör göra är en utvärdering: vad gjorde jag, vad borde jag ha gjort, hur kan jag förbättra det till nästa gång?

Det enda vi gör efter en dålig investering är att utvärdera våra aktioner och rättar till det. Förluster är en del av att vara en tradare, därför är Riskhantering en av de primära aspekterna. Gräm dig inte över en missad vinst, och var inte rädd för att göra fler förluster i framtiden. Rädslan för förluster kan leda till att vi inte investerar rätt eller tappar balansen på ett annat sätt.

Vrede och denna rädsla att göra dåliga investeringar leder aldrig till vinster. Lugna dina sinnen, utvärdera situationen och håll dig till din trading plan så kommer du se förändring.