Osäker höstinledning på börsen

Den senste tiden har oron styrt börsutvecklingen. Rapporter om finansiella problem i USA, negativa utvecklingsrapporter och en allmänt spridd oro över utvecklingen har dominerat den senaste tidens aktiemarknad. Även om återhämtningar har skett, så har många börser världen runt gått ner med tvåsiffriga procentenheter.

Oron, och möjligen en avvaktande period, kommer att bestå minst i en vecka till. Den närmaste veckan kommer nämligen en mängd olika betydelsefulla siffror in till aktieanalytiker och aktieägare.

Några av de viktigare är:

 • statistik över den amerikanska försäljningen av nybyggda bostäder,
 • inköpschefsindex för euroområdet (PMI)
 • det tyska tillväxtindexet (ZEW)
 • orderingången för varaktiga varor (i USA)
 • tillväxtssiffror för andra kvartalet (i USA, Storbritannien och Spanien) mätt i BNP)
 • Föväntningarna är att dessa siffror ska visa på en uppåtgående kurva med mellan en och två procent, beroende på vilka siffror det gäller. Dessa förväntningar ligger sedan till grund för hur den faktiska utvecklingen på börsen blir. Till det kommer det faktum att Federal Reserves chef Ben Bernanke kommer att hålla ett tal vid en konferens. Hans ord kommer att väga tungt för den vidare utvecklingen av börsen inför hösten.

  Olika rapporter

  Inför rapportregnet meddelar flera tunga makthavare inom finansbranschen att de tror på uppgång. Enligt Bundesbank blir den globala tillväxten positiv nästa år. Därför tror de på stabilitet, trots de stora skulproblemen som urholkar dagens europeiska ekonomier. Enligt Bundesbank är den globala återhämtningen ett faktum som kommer att fortsätta framöver, trots den senaste tidens börsoro. Andra följer med i det resonemanget, och det finns de som skyller oron på fega och handlingsförlamade politiker. Vad som är sant eller falskt, återstår att se.

  I Sverige

  Vår egen finansminister Anders Borg låter meddela att det inte förekommer någon oro från regeringens sida vad gäller finansstörningar. Den senaste tidens börsfall är enligt honom det sydeuropeiska banksystemets fallerande som smittar av sig på den svenska börsen. Att likna händelseutvecklingen med den som skedde år 2008, är inte något som låter sig göras eftersom de svenska bankernas finansiering är bättre idag än den var då.

  De enskilda individerna

  Samtidigt som börsen svajar upp och ner kommer rapporter om att privatsparare flyr aktiefältet. Det kommer också allt tätare rapporter om en sval bostadsmarknad. Det i sin tur kan ge återspegling på den utveckling som kommer att ske under hösten. Det gör att det finns mycket att ta hänsyn till i en analys av marknaden just nu. När rapporterna släppts och marknaden fått tid att reagera, kommer vi veta mer.

  Handla valuta och guld i stället för aktier

  Fler och fler små och stora sparare söker sig i och med oron på börsen, i Sverige och i världen, till råvaruhandel och valutahandel eftersom framförallt US-dollar/guld visat på mer stabilt uppgående trend år efter år.