Aktiemarknaden osäker – Valutahandeln tar mark

Aktiemarknaden svajar betänkligt. Varje dag känns klivet mot recession ett steg närmare en realitet. Trots det är den svenska kronan stark på marknaden. Det är något som inte hänt förr.

Hushållen negativa

Aktiekurserna svajar. Bostadspriserna vacklar och handeln går trögt. I Sverige har vi varit lite extra snabba på att bromsa handeln jämfört med de flesta andra länder. Detta trots att våra statsfinanser står starka. Undersökning på undersökning visar på hushållens negativa inställning till den ekonomiska situationen som råder. Många sparare har redan dragit sig ur aktiemarknaden, och nu är det bostäder och inköpen som står näst i tur. Situationen är inte helt olik den från hösten 2008.

Vanligt med kronfall

Även 2008 föll börsen och sedan handeln med den. Då föll också kronans värde på den internationella marknaden ordentligt, som brukligt är för den lilla och därmed i mångas ögon osäkra svenska kronan. Bland annat föll den år 2008 hela 50% gentemot dollarn och 20% gentemot euron. Det var nog många som förväntade sig samma scenario nu, sommaren/hösten 2011. Men i den här vändan ses än så länge inga tecken på att detta kommer att hända. Kronan står stark i den ekonomiska snålblåsten. Det ses av flera bedömare som en avvikelse från det normala i ett sådant här fall.

Varför stark?

De är därför lite förvånade över hur stark kronan håller sig. Endast en svag sänkning har skett. Men faktum är att den svenska kronan inte är ensam. Det verkar som om flera valutor hållit sig osedvanlgit starka och stabila i den oro som råder på börsen. Den japanska yenen och schweizerfrancen har istället stuckit ut för sin volalitet. Däremot ses en sänkning och förväntas ytterligare sänkningar av bland annat euron, dollarn och pundet. Dessa valutor är nämligen involverade i områden där den ekonomiska krisen är ett faktum och beläggs med stor osäkerhet.

Räntan oförändrad

Synen på kronan på den globala arenan verkar ha förändrats och de starka statsfinanserna i Sverige påverkar också utfallet för kronan. Sverige ses som ett säkert investeringsland. Riksbankens besked i torsdags att inte höja reporäntan samt att sänka prognosen för den framtida räntan hjälpte till att stärka kronans position rejält, inte minst gentemot euron. Till det kommer att det inom Europa inte finns så många alternativ till euron för valutaplacerarna. Schweiz meddelade så sent som i tisdags att de framöver kommer att begränsa hur stark den valutan får bli i jämförelse med euron. Det minskade intresset för francen.

Oron finns där

Om den svenska kronan kommer att hålla sig stark även framöver är det ingen som riktigt vet, även om trendbrottet ser ut att vara bestående. Det är dock inte bara fördelar med en stark krona. De svenska företagen kan uppleva stora problem när kronan inte faller och behöver snabbt valutasäkra för att inte uppleva en valutaförlust. Det i sig kan göra att krisen förvärras i landet i övrigt. Den svenska kronan ses dock som klart mycket säkrare investering än de allra flesta aktier just nu. För de flesta väntar bara på nästa omgång av fall på världens börsmarknader.

Vill du hålla koll på valutamarknaden eller få tips och nyheter skickat till dig. Håll då koll på den ekonomiska kalendern eller anmäl dig till vårat Nyhetsbrev.