Den amerikanska jobbökningen kan inte stoppa dollarfallet i forex

Arbetslöshet i USA
Amerikanska Labor Department meddelade idag att andelen jobb utöver jordbruket ökade med 192 000 förra månaden. Trots dessa till synes goda nyheter så föll dollarindexet tillbaka med 0.07%.

Indexet är uppbyggt på sex större valutor som dollarn handlas mot.

Fallet kan kanske delvis vara ett resultat av att trots att numren var positiva, så söker sig investerare efter ännu starkare jobbsiffror; rykten innan det här uttalandet var att det skulle bli 200 000 nya jobb förra månaden.

Oavsett hur det ser ut med dagens fall, så har indexet ändå visat en ökning överlag under den senaste veckan, och det håller sig alltså med den uppåtgående trenden dollarn haft sedan mitten på mars.

Medan siffrorna inte nödvändigtvis var det som marknaden hoppats på, så är de antagligen tillräckligt uppmuntrande för riksbanken, som ger dem förtroendet att fortsätta reducera det monetära stimuluspaketet.

Vad betyder allt det här för forexhandeln på nätet? Tja, handlare borde tänka på att medan ekonomin överlag verkar bli bättre, så kan de vänta sig några fler hinder på vägen, som exempelvis dagens siffror som inte mötte förväntningarna.

Nu börjar uppmärksamheten riktas mot onsdagens riskbankslansering av protokollet från deras senaste politiska panelmöte. De flesta investerare kommer att vänta sig att protokollet kommer att reflektera det självförtroende som kommer från riksbanken, och om det är så som är fallet kan vi vänta oss att dollarn fortsätter att stiga som den gjort på sistone.