Dollarn på väg att stärkas?

Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet.

Ökad oro och minskad riskbenägenhet

En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor.

De kommande veckorna är det inte osannolikt att dollarn stärks avsevärt mot svenska kronan. Ett starkt stöd finns vid 7.00 och motstånd vid 7.50-75 är att hålla kolla på framöver.