ECB sänker räntan och euron tappar

Den Europeiska Centralbanken (ECB) beslutade sig för att sänka styrräntan med 25 punter till 1 %. Utfallet var väntat, då alla 53 utfrågade valutaanalytiker hade förutspått just detta utfall. Ändå fortsätter Euron att falla. Många investerare har nu lämnat Eurozonen för att gå in i andra valutor, som kan erbjuda säkrare framtidsutsikter. Euroområdet har ju gång på gång visat svaghetstecken och fortsätter att uppvisa låga tal för BNP-tillväxt. Samtidigt är Euron inne i en nedåtgående trendkanal, som tycks ha några procent kvar tills den nått botten.

Valutakurser: Euron faller

Euron fortsätter att tappa mot svenska kronan. Idag har den fallit över 1.5 % och de senaste veckan över 6 %. Forex Trading förväntar sig att den svenska kronan kommer att fortsätta plocka några procent till mot EUR, innan en rekyl är i sikte.