Turbulens i Grekland påverkar Euron

Den senaste tidens turbulens inom Greklands ekonomi har fått stora konsekvenser både i det egna landet, i Europa och i resten av omvärlden. Nu ifrågasätter landets regering själva medlemskapet i eurosamarbetet, vilket gör att Euroländerna och Grekland på sikt kan gå skilda vägar. Samtidigt fortsätter förhandlandet mellan Grekland och långivare, vilket ger hopp på riskmarknaderna.

Euron skakig

Den skakiga ekonomin i flera av euroländerna har satt valutan på spel på den internationella marknaden. Inte minst den grekiska ekonomin anses helt och hållet urlakad, och landet riskerar faktiskt att gå i konkurs. Det har gett stora följdverkningar både på börserna i Europa och internationellt, samt på pengamarknaden. Med en så svag samarbetspartner har eurons värde sänkts, till förmån för dollarn och den svenska kronan. Under den senaste tiden har kronan gått starkast av de tre.

Livliga diskussioner inom EU

Livliga diskussioner har förts inom EU om vad som kan krävas och vad som kan göras av och för den grekiska ekonomin. Den skuldkris som det talas om, och som är ett reellt faktum i flera länder, däribland Grekland, sätter hela samarbetet på spel i det långa loppet. Från euroländernas håll kommer stora krav på landet, för att rensa och stärka den ekonomiska situationen. Kreditgivarna höjer sina röster och ställer stora krav på besparingar. Diskussionerna verkar gå framåt. I ett möte mellan långivare och Grekiska statsledningen i måndags verkade optimismen återigen väckas. Det smittade i början av veckan av sig på bland annat råvarupriserna, som då steg. Det gällde inte minst råolja, basmetaller och guldet. Däremot fortsatte silvret att tappa i värde. Oljepriserna höjs också med tanke på oron för sjunkande lager. Även euron stärktes något i den inledande veckan.

Interna strider i Grekland

Även inom Greklands gränser har turbulensen varit mycket stor. Invånarna i Grekland är mycket upprörda och protesterar på gator och torg mot alla de sparkrav som väckts av regeringen. Regeringen i sin tur är pressad mot sina långivare. Så pressade är de, att de nu till och med diskuterar att lämna eurosamarbetet över huvud taget. I så fall ska en folkomröstning till. Premiärminister Papandreou har tidigare avvisat sådana åtgärder, men har nu enligt uppgift vänt i frågan. Det meddelades under tisdagen. För Grekland kan det vara en väg ut ur skuldkrisen.

Konkurs och flera hot

För under tiden som diskussionerna hårdnar, kommer steget mot konkurs för landet allt närmare. Enligt vissa kalkyler, bland annat publicerade av Nordea Markets, är risken för en konkurs inom fem år näst intill helt säker. Vad det skulle göra för euron, är svårt att sia om. Till det kommer att Grekland inte är det enda landet med en turbulent ekonomi. Skuldkrisen har drabbat flera andra länder, så även om kreditgivare, grekiska regeringen och euroländerna med gemensamma krafter lyckas ta Grekland från stupstocken, finns flera hot mot euron. Oron lär således fortsätta ett tag till.

Håll koll på den ekonomiska kalendern här. Se också till att följa Eurons valutagraf här så kanske du åtminstone kan göra några bra klipp på valutans svängningar!

>> eToro erbjuder ett gratis testkonto med personlig account manager dygnet runt så länge valutamarknaden är öppen. Testkonton är ett tryggt och smidigt sätt om du vill komma igång med valutahandel och se om du har öga för att handla valuta. Riskvarning: 74% av privata investerare förlorar pengar när de handlar CFD:er med eToro. Du bör överväga om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.