Exchange Finans tvingas stänga med omedelbar verkan

Växlingskontor Exchange Finans
Finansinspektionen har dragit tillbaka Exchange Finans tillstånd efter att ha upptäckt flera stora brister i bolagets interna kontroller. Alla 25 svenska växlingskontor måste därmed stänga ned med omedelbar verkan, och den 1 april måste bolaget vara helt avvecklat.

Detta innefattar också verksamheten inom valutaväxling via postorder som bedrivits på företagets webbsajt www.valutaonline.se.

Enligt Finansinspektionens chefsjurist Per Håkansson handlar det främst om att bolaget inte haft ordentlig koll på sina kunder för att undvika pengatvätt. Det rör sig om att ta reda på företagens främsta ägare samt förstå vilken typ av verksamhet företaget arbetar med. Bland annat nämndes att företaget valt att rapportera alla postväxeltransaktioner över 50 000 kronor till finanspolisen även om det inte finns en särskild misstanke, vilket Håkansson i en presskonferens kallade att ‘man dränker finanspolisen i rapportering om transaktioner som i själva verket inte är misstänkta‘.

Exchange Finans har idag runt 3 000 inlåningskunder som vid årsskiftet 2012-2013 hade lånat ut totalt runt 500 miljoner. Dessa kunder omfattas av en insättningsgaranti på totalt 885 000 kronor, men summor över dessa på enskilda Exchange Finans-konton riskerar att gå förlorade.

Som följd av Finansinspektionens beslut måste bolaget omedelbart upphöra sin verksamhet, och påbörjade transaktioner måste avslutas inom en vecka. Exchange Finans har genom ett pressmeddelande meddelat att de kommer att överklaga Finansinspektionens beslut.

Bo Korposoff, vd för Exchange Finans Europe AB menar att FI:s beslut om avveckling är en alltför drastisk åtgärd i förhållande till konsekvenserna för bolagets kunder och anställda.