Börjar dollarn förlora sin status som valutornas trygga fristad?

USA dollar säker valutaEtt av de främsta orosmolnen som börjat ta sig fram i forex-världen den senaste veckan är tron på att dollarn kan börja förlora sin status som valutornas trygga fristad.

Det här hörs medan en del forex-analytiker på nätet ser riskmotståndet med ett ganska pessimistiskt synsätt. Synen delas dock inte av alla handlare.

Det är snarare det motsatta, och antagligen kommer dollarn att återfå en hel del av den ställning som vi nyligen fått se avta jämfört med flera andra valutor.

För många forex-handlare är den kvarstående frågan huruvida bråket kring S&P 500 var en engångsföreteelse, eller om det signalerar en kommande trend. Som om det inte vore oroväckande nog signalerar en ökning på fyrtiosex procent i Volatility Index (VIX) att investerare och forex-handlare verkligen oroar sig för S&Ps närliggande framtid samt, till en liknande grad, Dow Jones Industrial Averages.

En annan faktor som övervägs är vad vi sett som en robust skuldsättningsgrad på S&P 500, och att räntesatserna sjunkit till det lägsta de varit på på femton år (vilket eventuellt leder till vidare känslighet). Andra orosmoln är en tydlig brist på likviditet i utvecklande marknader (ett exempel nyligen var fallet för den argentinska peson) samt taksättningen på stöd för kredittillväxt (som vi sett i Kina). Dessa faktorer kommer att leda till att forex-analytiker på nätet märker en av marknadens huvudfundament: ju mer rädsla som det finns på marknaden, ju mer sannolikt kommer det vara att dollarn används som valutornas trygga fristad.

Oavsett vad kommer prestationen från S&P 500 och Dow Jones under den kommande veckan att vara viktiga faktorer för att besluta dollarns uppfattade värde. Yttre faktorer som de senaste revolterna i Ukraina och den ekonomiska känsligheten i EU kommer också att vara två viktiga variabler som nätets forex-handelsspecialister säkert kommer att vilja hålla ett öga på.