Forex Trading rapporterar om årets svagaste valutor

Världen 500 pixlar

Den svenska kronans till synes bottenlösa fall var onekligen en av fjolårets stora snackisar bland såväl professionella Forex traders, som privatpersoner och semestersugna Svenssons som fick se sig snuvade på en del av reskassan. Den svenska valutan nådde under 2019 sitt lägsta värde på över 17 år och konsekvenserna blev tydligt märkbara såväl i svensk ekonomi överlag, som i den enskildes plånbok. Utsikterna för år 2020 må vara blygsamt optimistiska, men än återstår det att se huruvida kronan kommer att repa sig – och i så fall hur mycket. Värt att trösta sig med kan dock vara att vår svenska valuta åtminstone är långt ifrån ensam om en dyster värdering. Forex Trading har kikat närmare på vilka valutor som presterade allra svagast under det gångna året – och hur utsikterna ser ut för dem år 2020. För en intressant jämförelse kan det också vara värt att spana in vilka valutor som spås bli 2020 års starkaste – det gör du här.

Världens lägst värderade valutor de senaste 12 månaderna

  1. Venezuelansk Bolivar: Venezuelas ekonomi har mer eller mindre stått på ruinens brant ett antal år vid det här laget, med en inflation som slår alla rekord med råge. Något som naturligtvis medför stora konsekvenser för landet i allmänhet, men kanske framförallt för de enskilda medborgarna i synnerhet. År 2018 korrigerades valutan, som officiellt går under namnet Bolivar Fuerte, på uppdrag av den venezuelanska regeringen för att försöka stävja den rådande hyperinflationen som då väntades nå över en miljon procent. Fem nollor plockades bort men effekten blev mindre än väntad, och Venezuela fortsätter att vara ett land i ekonomisk kris med en valuta som bedöms vara en av världens absolut sämsta.
  2. Iranska Rial: Iran har länge varit ett land i hetluften på många sätt, med konflikter och sanktioner som skapat stora rubriker regelbundet under lång tid. Situationen i landet har alltjämt varit mer eller mindre orolig sedan revolutionen år 1979 – en mindre evighet sedan kan tyckas, men faktum är icke desto mindre att ekonomin länge har varit under hård press. Regeringen i Teheran har på senare år försökt med diverse åtgärder för att stärka upp rialen, som exempelvis devalvering och försök till att helt byta ut den till förmån för den inofficiella och mindre pressade valutan toman. Kvarvarande sanktioner fortsätter dock att trycka ned valutan som under fjolåret konstaterades vara den lägst värderade i världen.
  3. Vietnamesisk Dong: I takt med att den thailändska bahten stärks alltmer och blir allt dyrare, börjar såväl svenskar som många andra västerlänningar istället vända blicken ytterligare något österut. Vietnams officiella valuta Dong placerar sig år efter år på topplistan över världens svagaste valutor, och så även under det senaste året. Den valuta som en gång började starkt vid introduceringen år 1978 – då 2 VND handlades för 1 USD – har sedan början av 1980-talet då separat värdering påbörjades, gett upphov till kraftigt stigande inflationsnivåer i landet. Numera får du närmare 23 VND för 1 USD.
  4. Egyptisk Pund: Egyptens officiella valuta infördes i mitten av 1800-talet och har sedan dess fluktuerat både upp och ned i värde. På senare år har dock valutan fått stryka rejält på foten till följd av omfattande politiska och civila oroligheter, kraftigt minskad turism till följd av terrordåd, dåliga nationella ekonomiska beslut samt ett oljepris som utsatts för stora svängningar. För 1 amerikansk dollar får du i dagsläget nästan 16 egyptiska pund, vilket utan tvekan får den nordafrikanska valutan att kvala in på listan över världens sämst värderade.
  5. Nigeriansk Naira: Den nigerianska valutan har varit officiell i landet sedan 1971 då den infördes som ersättare för pundet. Värdet höll sig hyfsat stabilt i början, men på grund av omfattande inbördes stridigheter och kraftigt fluktuerande oljepriser – har Nigeria fått uppleva en inflation som skjutit i höjden och en valuta som påtagligt rasat i värde under de senaste decennierna. Samtidigt spås Nigeria till år 2050 ha gått om USA i fråga om befolkningsmängd, och en lågt värderad valuta kan komma att få ännu allvarligare konsekvenser för det nigerianska folket om en inte alltför avlägsen framtid. Åtgärder vidtas av den nigerianska regeringen som t ex har försökt att råda bot på den skenande inflationen genom att sänka nyckelräntan.

Listan över svagt värderade valutor kan naturligtvis göras mycket längre än ovanstående, och med en valutamarknad som ständigt är i rörelse kan den inbördes ordningen också komma att variera ganska snabbt från tid till annan. Klart står dock att den svenska kronan inte bara har sällskap av mindre valutor med svagare marknad – utan också av ett flertal stora sådana som t ex Irans rial och Nigerias Naira.

Iran föremål för omvärldens intresse – valutan fortsatt svag
Med tanke på hur särskilt flitigt Iran har förekommit i internationell media under såväl det gångna året som under starten av 2020, är det svårt att inte intressera sig lite extra för den iranska rialen. Den ständiga diskussionen om kärnvapen följt av amerikanska sanktioner, en klart upptrappad och oroväckande konflikt med USA och nu senast den tragiska flygolyckan utanför Teheran i början av 2020 – har fått världens strålkastarljus att riktas ännu lite extra mot Iran. Dock inte av godo. Den internationella pressen på landet är hård, liksom det växande missnöjet hos befolkningen som under flera decennier har fått lida de värsta smällarna av de idel stränga sanktionerna. När valutan under 2018 rasade till historiskt låga nivåer och en USD gav dig hela 60 000 rial, uppstod rusning till landets växlingskontor då människor desperat ville växla till dollar. Bunkringen av dollar sågs emellertid inte med blida ögon av den iranska regeringen, som för att lugna situationen tog beslutet att trotsa marknadens förändringar och fastställa den officiella växelkursen till 42 000 rial per USD. Anledningarna till att Irans valuta kniper jumboplatsen som världens lägst värderade är således många, och många anser att en vändning under 2020 eller 2021 torde vara ganska osannolik att vänta.

Åsikterna går isär om kronans utsikter för 2020-21
Det råder delade meningar om huruvida kronans utveckling under 2020-21 ser ut att bli negativ eller positiv. Somliga experter, däribland Riksbankens högste chef Stefan Ingves, vidhåller relativt bestämt att kronans kurs successivt bör vända uppåt under 2020 och stärkas något mot såväl dollarn som euron. Samtidigt finns det andra som snarare är av motsatt åsikt, och istället menar att den svenska valutan får svårt att stärkas i den ostadiga globala världsekonomi som råder just nu. Det är fortsatt oroligt i världen, det är ännu för tidigt för att utröna effekterna av Riksbankens höjningar av reporäntan och det kinesiska Coronaviruset skapar nu ringar på vattnet som märks ända hit bort till Skandinavien. Ser man in i spåkulan är det således svårt att ännu säga varken bu eller bä om den svenska kronans värde under nuvarande och nästkommande år – men det blir en spännande utveckling att följa.

Ingen vändning i sikte för listans jumboplatser

Venezuelas ekonomi visar hittills inga tendenser på att stabiliseras, situationen i Egypten ser ut att bli relativt oförändrad och den nigerianska nairan verkar förbli fortsatt svagt värderad under 2020-21. Såvida inga revolutionerande åtgärder vidtas och många av de politiska och civila oroligheter som råder i dessa länder plötsligt tar en vändning mot det bättre, ser valutorna ut att ligga kvar på bottennivåer även detta år.

Valutamarknaden är en volatil marknad som förvisso – likt andra finansiella marknader – kan vara svår att förutspå, men som samtidigt i mångt och mycket speglas av ett lands situation inrikes och dess ställning i relation till omvärlden och andra ekonomier. Det gör den också till en spännande och utmanande marknad att handla på – något fler och fler svenskar börjar få upp ögonen för. Vill du lära dig mer om valutahandel, vikten av tajming och hur du får snabbast avslut för en lönsam deal? Kika här!