Hur räknar man ut pips i forex trading?

I forex trading förekommer ofta beräkning av så kallade pips. Som nybörjare kan det emellertid vara ett lite märkligt begrepp och inte helt glasklart att förstå – men säkert något du förmodligen vill veta mer om ifall du önskar avancera inom valutahandel. Här försöker vi beskriva innebörden av pips och på ett enkelt sätt förklara vad det är, när det kan behövas och hur det räknas ut med olika basvalutor på forex trading-kontot.

Först och främst – vad är pips? 
Pips är egentligen en förkortning av det engelska uttrycket percentage in point – som syftar till den minsta föränderliga enheten mellan två valutor. Valutor handlas som bekant alltid i par, och för att undvika dyrköpta avrundningar prissätts de flesta av världens valutor med fyra eller fem decimaler. Undantaget är japansk Yen (JPY) som endast har två decimaler. Begreppet pips beskriver således förändringar i de lägsta decimalerna; om en basvalutas kurs ligger på 1,9875 i förhållande till det aktuella valutaparets motvaluta, och kursen sedan stiger till 1,9876 – då har det skett en ökning med 1 pips. Pips som enhet kan alltså inte användas för att beskriva en förändring i en enskild valutas värde, utan bara de rörelser som valutorna i ett valutapar gör i förhållande till varandra.

För att få veta hur mycket en pip är värd i valutaparet du handlar med, görs en uträkning baserad på valutaparet, kursen samt hur stor din position är – alltså vilken kontraktsstorlek du har. Vid valutahandel ingår man i regel mikrokontrakt, minikontrakt eller kontrakt – där ett mikrokontrakt motsvarar 1000 valutaenheter, ett minikontrakt 10 000 valutaenheter och ett kontrakt 100 000 valutaenheter. Att ta reda på pipvärdet är naturligtvis både intressant och framförallt högst nödvändigt för att hålla koll på hur mycket din position ökar eller minskar i faktiska pengar när kursen sjunker eller stiger.

Hur räknas pips ut när man handlar med ett EUR konto
Har du med ett EUR-konto och vill handla med valutapar där EUR ingår, räknar du ut pips enligt följande: I valutaparet EUR/GBP prissätts bägge valutorna med fem decimaler, men det är alltid den fjärde decimalen som motsvarar en pip. Vid prissättning i fem decimaler motsvarar den femte decimalen tiondelar av en pip, varför det är således är den fjärde decimalen man kikar på när man vill veta värdet av en hel pip. I skrivande stund ligger det aktuella marknadspriset på 0,87146. Innehar du t ex ett vanligt kontrakt på 100 000,  tar du då (0,0001/0,87146) x 100 000 = 11,4749. Varje pip är alltså värd 11,4749 EUR, vilket betyder att du förlorar 11,4749 EUR för varje pip som positionen sjunker i värde – och tjänar 11,4749 EUR för varje pip som positionen stiger i värde. För att prova på forex trading kan du med fördel starta med ett demokonto på den populära CFD plattformen från Skilling, och handla valutor med ett SEK-konto och med svensk support redan idag!

Har du däremot ett EUR-konto och vill handla med valutapar där EUR står som motvaluta – t ex  GBP/EUR – är pipvärdet alltid ett fast värde, där standardvärdet för en s k spot-valuta oftast är € 0,1 för en minilot (minikontrakt), € 1 för en microlot och € 10 för en standardlot. 0,1, 1 och 10 som fast pipvärde används också för t ex USD och AUD.

Hur räknas pips ut när man handlar med ett SEK konto
Har du istället ett konto där du handlar med SEK som basvaluta är principen för att räkna ut ett pipvärde egentligen precis densamma. Om vi tar valutaparet SEK/NOK som exempel, står marknadspriset för närvarande i 1,0303. För att göra det enkelt använder vi samma kontraktsform och räknar ut det faktiska pipvärdet enligt följande: (0,0001/1,0303) x 100 000 = 9,706. Skulle din position röra sig uppåt en pip tjänar du således 9,706 SEK, och förlorar alltså samma summa om positionen skulle minska med en pip.

Men, har du ett SEK-konto vill du förmodligen även handla valutapar där SEK inte ingår – såsom de riktiga tungviktarna EUR/USD eller EUR/GBP exempelvis. Vill du handla EUR/GBP och önskar räkna ut hur mycket en pips motsvarar i svenska kronor, utgår du enklast från vad det fasta pipvärdet skulle vara för en trader med ett konto i GBP – alltså GBP10 för en standardlot (100 000 valutaenheter). Vanligtvis dividerar man GBP10 med kursen för SEK/GBP, men då just SEK oftast står som motvaluta (GBP/SEK) krävs en liten omväg i uträkningen för att först komma fram till kursen för SEK/GBP. Istället för GBP10 tar du GBP1 och dividerar med kursen för GBP/SEK = 1/12,4475 = 0,0803. Då har du fått fram att kursen för SEK/GBP är 0,0803, och kan fortsätta uträkningen med att dividera GBP10 med 0,0803 och få fram ett pipvärde som motsvarar 124,53 SEK.

Microlots och minilots
Varför just valutor handlas i kontraktsstorlekar om standardlots, minilots eller microlots grundar sig i att pips helt enkelt beskriver så små värden att en viss lägstanivå på positionerna krävs för att en rimlig avkastning ska bli möjlig. Och även om värdet av en pip i förhållandet kan tyckas försvinnande litet, ska man ha i åtanke att forex ofta handlas med hävstångseffekt – vilket alltså ökar exponeringen av din position väsentligt. Att valutor prissätts med många decimaler har i sin tur också stor betydelse eftersom instrumenten handlas i så stora volymer att även den minsta rörelsen kan generera en en stor vinst/förlust.

Avslutningsvis kan nämnas att de allra flesta valutamäklare idag redovisar färdiga pipvärden för sina traders, så att du slipper eventuellt huvudbry med att själv räkna ut dem. Med det sagt är det förstås aldrig dumt att känna till metoden för hur man gör – och förhoppningsvis har denna artikel rätat ut alla frågetecken du tidigare haft om just pips. Använd dina nyvunna kunskaper och kom igång med valutahandel på Skilling – en av branschens bästa valutamäklare med låga spreads och snabba avslut!