Forex.se och X-change.se ökar marginalerna

forex-bank

Det har skett i små steg, men ForexTrading.se har noterat att skillnaden mellan köp och säljkurser har ökat väsentligt på både Forex.se och X-change.se. Från att ha varit 600 punkter på danska kronan (4 %) så är den nu istället närmare 800 punkter (5,4 %) hos båda växlingskontoren.

Smyghöjningar av valuta irriterar kunder

Men många kunder till Forex.se och X-change som vi diskuterat med är klart irriterade över denna ökning av marginalerna. Från att ha varit en föregångare med relativt låg spread (skillnad mellan köp och sälj på valutor), både nationellt och internationellt, så har förutsättningarna nu ändrats. (Läs uppdatering)

Hur får jag bättre valutakurser?

Kolla med din bank om det är någon avgift för att ta ut valuta i utlandet, bankomaten eller att handla med debit- eller kreditkort kan vara ett alternativ. Ett annat sätt är att handla valuta online, sk. forex trading. Skillnaderna mellan köp och sälj är bara 8 punkter (0,05 %) för danska kronan om du kör valutahandel online (ex: AC Markets), jämfört med 800 punkter (5,6 %) hos Forex.se eller X-change.