Mindre räntesänkningar än väntat stärker EURO och DKK

Europeiska Central Banken (ECB) avslöjade att dem ser en viss möjlighet till vändning, eller åtminstone minskat fall i ekonomin.

ECB valde därför att ‘bara’ sänka räntan med 0,25 %. Den nya räntan i Eurozonen blir alltså 1,25 %. Samtidigt meddelande den danska Nationalbanken att Danmark också sänker räntan – dock mindre än väntat – bara 0,25 % till 2 %. Spreaden mellan Euron och Danska kronan är alltså fortfarande 75 punkter. Marknaden hade förväntat sig att räntegapet skulle minska mellan Europa och Danmark, samt en större sänkning av reporäntan.

Det finns många krafter som tror att Euron och Danska kronan kommer att stärkas den kommande veckan, bl. a mot USD och SEK. Hur det går med växelkurserna för dessa länder återstår att se.