Grekland – ett land i ständig ekonomisk kris


Grekland är som ni vet åter i blåsväder när det kommer till sin ekonomi.

Vad som en gång började på 90-talet har för Grekland och dess dalande ekonomi lyckats bli en trist följetong. Men för att ta några steg tillbaka, vad är egentligen problemet?

Varför hamnar Grekland i skuldsituation och behöver hjälp från resterande EU gång på gång?

Låt oss återblicka.

På mitten av 90-talet spenderade grekerna helt enkelt mer än vad man lyckats få i skatteintäkter och på grund av detta tvingades landet att börja ta lån, dessa lån har sedan dess inte betalats av utan landet har istället ökat skuldbördan.
2010 hade skuldproblemen blivit så stora för Grekland att man önskat att man kunnat ställa in betalningarna, men de pengar som istället lånades ut i detta skede gick till mestadels åt att betala av tidigare lån till tyska och franska banker.

Detta skulle redan 2012 visa sig inte räcka till och ett andra räddningspaket från IMF (Internationella Valutafonden) skulle komma att lånas ut till Grekland med samma villkor som tidigare.

2013 gick och 2014 såg det till och med ut som att Grekland var på rätt köl då man lyckats spendera mindre än det man dragit in och landet andades återhämtning, i samband med detta röstade folket dock bort den sittande regeringen och en vänsterregering tillsattes med Alexis Tsipras i ledningen.

Det som händer nu är att Tsipras och hans regering vill att delar av lånen avskrivs samt ta bort en del av de åtgärder den förra regeringen infört. Då andra länder inom EU haft liknande problem och tvingats till liknande åtgärder, vore det att specialbehandla Grekland med de åtgärder Tsipras nu vill införa. Detta skulle leda till långsiktigt större problem då även andra länder i samma situation skulle kräva samma behandling från EU.

Nu pågår en folkomröstning i Grekland som kommer att vara central för fortsättningen, ett ja kan innebära att den sittande regeringen kan öppna bankerna igen och sedan sluta någon sorts avtal, röstar folket nej kommer det sannolikt innebära en ordentlig recession framöver.

Det som är säkert är att Grekland inte kommer att kunna låna internationellt innan landet kommit till en uppgörelse med IMF, och detta kan dröja många år. Förhoppningsvis kan situationen klarna något efter söndagens folkliga val i frågan.