Vad driver på inflationen?


En uppgång i priserna orsakas antigen av en ökad efterfråga eller av ett ökat kostnadstryck. Efterfrågeinflationen, demand pull, orsakas av en initial ökning i efterfrågan som drivs av en kontinuerlig ökning av penningmängden. Vid en kostnadsinflation, cost push, orsakas ökningen av en ökning i lönerna eller i råmaterialpriserna.

Om Du vill få en bild av hur inflationen kommer att utvecklas i framtiden så finns det ett flertal ekonomiska indikatorer att titta på. Nedan följer en genomgång av dessa indikator – som används av både centralbanker och valutaanalytiker, för att få en indikation om den framtida inflationen. Genom att titta på dessa indikatorer för man också en bra bild om hur ett lands ekonomi kommer att utvecklas. Här följer de viktigaste:

Producent Pris Index (PPI)

Producent Pris Index, ger information om prisutvecklingen i producentleden och kan ge en bild av den framtida inflationen eftersom dessa priser i vissa fall brukar föras över till konsumenterna. Men det är inte längre lika vanligt att dessa kostnader överför i lika hög grad. Med andra ord så kan man säga att betydelsen av PPI för att kunna förutspå Konsument Pris Index (KPI) har minskat.

En av anledningarna till detta är att hård konkurrens leder till att företagen väljer att inte höja priserna, utan istället försöker att kompensera sig på andra sätt, eller helt enkelt låter vinstmarginalen sjunka.

Sedan ska man tänka på att producentpriserna är bara en del av det slutliga priset som konsumenterna betalar. Man ska också tänka på att alla varor som tillverkas i ett land inte nödvändigtvis används för inhemsk konsumtion utan en stor del ut av dem går till export och där med inte påverkar landets KPI. Något som är aktuellt för exportländer, som Sverige där exporten står för en stor del av landets BNP.

Kapacitetsutnyttjande

Kapacitetsutnyttjandet visar hur stor del av företagens kapacitet utnyttjas. Om kapaciteten närmar sig 100 % och efterfrågan består leder det till priserna går upp eftersom alla resurser till att producera mer har förbrukats.

Orderingång

Genom att titta på industrins orderingång kan man bedöma hur den kortsiktiga efterfrågan kommer att vara och därmed får man en bild om kapacitetsutnyttjandets utveckling. För Sveriges del brukar kapacitetsutnyttjandet ligga på strax under 90 %.

Arbetslöshet och inflation

Arbetslöshet, om antalet arbetslösa minskar betyder att företagen har börjat nyanställa och att den ekonomiska aktiviteten ökar samtidigt som att lönerna kan komma att öka. Minskad arbetslöshet kan således i vissa fall vara ett första tecken på att inflationen börjar stiga.

Nationell löneutveckling

Löneutveckling kan spela en liten roll, men som vi nämnt tidigare kan den tas ut av produktivitetsökningar. Här är det viktigt att titta på de kollektivavtalen som skrivs för framtiden. Dessa avtal brukar oftast sträcka sig två till fem år framåt i tiden och det kan ge en bra bild av den framtida löneutvecklingen. Kollektivavtal är dock något som påverkar inflationen på lång sikt.

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
‹‹ Föregående artikel (Vad är inflation och hur beräknas den?)Nästa artikel (Valutakurser och inflation) ››

Något som vi har glömt eller missat om vad som driver inflationen? Maila oss då på info at ft dot se.