Hårt slag mot USAs dollar

I de senaste valutahandelnyheterna så har två viktiga händelser dominerat valutalandskapet. Den första är oron kring det senaste beslutet från den amerikanska regeringen där de vill fortsätta sin policy om att behålla sina nuvarande kvantitativa stöd-nivåer.

Förhoppningarna var att sådana åtgärder skulle trappas ner tack vare positiv framtidstro samt ökande anställningsnivåer men regeringen verkar istället ta det försiktigt.Detta har slagit hårt mot USAs dollarvärde. Detta kanske gör vissa nätbaserade Forex-handlare blir besvikna, medan andra kommer att utnyttja denna kortsiktigt nedåtgående trend. Dock kan vi vänta en vändning hos euron och dollarns relation inom de närmaste veckorna.

Andra faktorn som kommer att påverka Forex-handeln denna vecka är det kommande tyska valet. Alla signaler pekar mot att förbundskanslern Merkel kommer att vinna en tredje mandatperiod. Detta kommer att få många investerare att självsäkert investera mer i stabila Europa Unionen. Det finns dock en liten chans att Merkel tvingas tilldela en del av sin makt till Socialdemokraterna (hennes huvudmotståndare). Vissa fruktar att sådant politiskt gräl kan skrämma marknaderna och dämpa framtidstron för en annars stark euro.

De flesta analytiker ser detta dock som bara något kortsiktigt att oroa sig för. Europa Unionen fortsätter att visa tecken på hållbar tillväxt så nätbaserade Forex-handel kommer mest troligt att fortsätta fokusera, åtminstone tillfälligt, på den stora skillnaden mellan dollar och euro. Handlare kan dra nytta av denna svaghet innan nya positiva siffror om den ekonomiska tillväxten i USA publiceras. Dock så verkar allas ögon riktas på det tyska valet denna vecka.