Historiska nivåer för elektronisk handel med valuta

I mitten av den globala, finansiella krisen så har elektronisk forex trading (handel med valuta) sett en kraftig tillväxt. De senaste siffrorna för 2008 visar på en ökning i online valutahandel med 37 % på årsbasis och inte minst en stark tillväxt i användandet av trading robots.

Historiska nivåer för elektronisk handel med valuta

Valutamarknaderna världen över har lyfts till historiska nivåer av volatilitet och inflödet av nya investerare
som söker likvida marknader och “plain vanilla” tillgångar.

Undersökningen från Greenwich Associates visar att tillväxten av online forex trading förra året blev betydligt större än ökningen av valutahandeln som helhet.

Faktum är att tillväxten på 37% i elektronisk valutahandel var nästan en tredubbling av ökningen från handelsvolymerna 2007.

Från handelsgolvet till online valutahandel

Från den traditionella handeln med valutor på de stora handelsgolven i London, New York och Tokyo är det nu genom elektroniska system som valutahandeln sker. 2007 så gjordes 44 % av all valutahandel online, medan denna siffra ökat till 53 % 2008. ForexTrading.se erfar att 60-65 % för den elektroniska valutahandeln är inom räckhåll 2009, inte minst med tanke på alla privata investerare som nu går in.

Europa leder ökningen i online valutahandel

Den största tillväxten för elektronisk handel med valuta kom från Europa. I Storbritannien ökade handeln 78 %, medan Kontinentaleuropa fick se 37 % ökning i handel med valuta online mellan 2007-08.

Elektroniska trading robots dominerar valutahandeln

Vad som kanske var mest uppseväckande med rapporten från Greenwich Associates var att av den totala valutahandeln, så kommer nu 57 % av den Europeiska handeln från automatiska trading system, jämfört med 47 % året tidigare. I UK handla 58 % valuta med trading robots. Totalt så görs mer än hälften av all handel med valuta per automatik, genom en så kallad trading robot.

Handelsplattformar med flera möjligheter

Det finns också tydliga bevis på att investerare gärna väljer plattformar som kombinerar flera olika produkter,
t. ex valuta, råvaror och index. Den höga volatilitet som följt under 2008 har tvingat många investerare att välja valutamäklare som kan erbjuda mer än bara valuta. Frank Feenstra från Greenwich Associates bekräftar att en ökad kreditrisk blivit en allt större faktor att beakta. Samtidigt så är ökad riskspridning också något som många svenska investerare insett vikten av, inte minst dem som haft över 80 % av sina investeringar i aktier, vilka nu går över till att handla valuta också. Teknisk analys fungerar ju mycket bättre på valutamarknaden än för aktier, något som drivit många gamla aktiehandlare att börja med valuta.