Mest handlade valutor jan-maj, 2009

Ny statistik över de mest handlade valutorna har kommit in. Egentligen är det inga stora överraskningar.

Nästan samma valutor som handlades mest förra året, ligger i topp även detta året. En god förbättring kan dock skönjas för den svenska kronan, som nu räknas som världens 8:e mest handlade valuta, från att tidigare inte ens varit bland världens 10 största valutor.

Vilken valuta handlas mest?

Dollarn (USD) var den överlägset mest handlade valutan under inledningen av 2009, drygt 85 % av alla transaktioner i spot valuta skedde i US Dollar. Näst största valuta var Euron (EUR) som användes i 38 % av alla transaktioner. Tredje största valuta var japanska yen (JPY), följt av brittiska pund (GBP).

Vilka valutapar handlas mest?

EUR/USD är det överlägset största valutaparet, med 28 % av all världens valutahandel. Knappt hälften så hög omsättning har USD/JPY (13 %) följt av GBP/USD som står för 12,5 % av all handel med valuta.

Största handelsplatserna för valutor

De absolut största handelsplaten för valuta är London, men New York, Tokyo och Hong Kong har också betydande volymer.

Fotnot: Siffrorna kommer från två av de största valutamäklarna som samarbetar med ForexTrading.se