Kryptovalutor – Beskattning av vinster och avdrag på förluster

risk och vinst beräkning

Skatter har varit ett hett ämne i krypto-branschen under 2018. Många länder har försökt lista ut hur beskattning ska gå till och hur man ska klassificera investeringar i kryptovalutor. Å andra sidan har investerare försökt hitta bättre och mer lönsamma sätt att skriva av förluster då året har sett en enorm nedåttrend.

Nu när Bitcoin och andra kryptovalutor har blivit väldigt mycket mer mainstream än det var för ett år sedan så har även strategier för skatteavdrag börjat bli vanligare.

Beskattning av kryptovalutor

Nu när kryptovalutor har normaliserats i vårt kollektiva medvetande har också fler och fler blivit aktiva. Det har gjort att regeringar runt Europa och övriga världen har tagit större steg mot att klassificera och beskatta investeringar.beskattning av vinster

I Storbritannien har HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) implementerat att individer som är aktiva inom kryptos är skyldiga att betala kapitalvinstskatt varje gång en försäljning görs som leder till vinst. Investerare får heller inte klassificera sina investeringar som “gambling”, så som hittills har varit ett alternativ. Den klassificeringen har låtit förtjänster få obeskattade.

I Schweiz har beslutet tagits att inte reglera marknaden. Regeringen har sagt att de vill hålla de bästa möjliga ramverken så att landet kan etablera sig och vara en ledande nation och vara ett attraktivt alternativ för Fintech och Blockchain-företag.

I Ryssland jobbar regeringen fortfarande med hur kryptovalutor ska klassas. Under tiden måste alla investerare betala 13% i vinstskatt på alla krypto-relaterade inkomster.

I Korea har det pratats om att börja beskatta ICO’s, medan Japan vill sänka skatter. I Japan måste investerare betala hela 55% vinstskatt på alla transaktioner, klassat som “övrig inkomst”.

I USA har det länge varit oklart och olika från en delstat till en annan gällande hur beskattning ska ske. Men den 21a december skapades en motion om att vissa transaktioner gjorda med kryptovalutor ska ses som ett rent undantag. Ett exempel på ett sådan undantag är delstaten Ohio som vill kunna acceptera Bitcoin som betalning av skatter från sina medborgare.

Sydafrika har länge ansetts vara ett väldigt krypto-vänligt land, men i år har de börjat beskatta inkomster som måste deklareras. Regeringen kommer också börja jaga rätt på investerare och företag som använder kryptovalutor som inte har betalat någon skatt hittills.

Så ser det ut runt om i världen, men vad gäller i Sverige?

Skatt på kryptovalutor i Sverige

I Sverige har investeringar i kryptovalutor klassats som “antikvitéter” och beskattas enligt samma formula. Vinster ska beskattas med 30% medan förluster är avdragsgill med hela 70%.

Har du köpt eller sålt kryptovalutor så behöver du beräkna din vinst eller förlust. Har du gjort flera transaktioner under året så måste du räkna ut den genomsnittliga omkostnaden. Schablonmetoden, där 20% av försäljningspriset räknas som omkostnadsbelopp, får INTE användas för att redovisa dina affärer med kryptovalutor.

Om du använder e-tjänsten hos skatteverket så fylls din vinstskatt, alternativt hur stor förlust du får dra av, automatiskt in i blanketten när du fyller i beloppen. Du kan läsa mer hos Skatteverket.