Italien och EU Kommissionen kommer överens om budgetunderskott

priset på euro

Strax innan jul, på onsdag den 19e, nådde Italien och den Europeiska Centralbanken ett avtal gällande Italiens budget för 2019. Den italienska regeringen har under större delen av året velat få igenom ett budgetunderskott som inte ligger i linje med EU. Därför har ECB hotat Italien med sanktioner. Överenskommelsen satte därmed stopp för den verbala sparring som har pågått under flera månader.

Senast i oktober sa ECB blankt nej till Italiens föreslagna budget där det planerade underskottet föreslogs vara 2.4%. Det var en markant ökning från 1.8% som är 2018 årsresultat. ECB nekade förslaget och sa att budgeten bröt mot de ekonomiska överenskommelserna på ett sätt utan motstycke. Detta oroade investerare och höjde också Italiens lånekostnader, något som fick värdet på landets bankaktier att sjunka.priset på euro

Kompromissen blir nu att Italien har accepterat det nya projekterade underskottet är satt till 2.04% har ECBs vice president Valdis Dombrovskis kungjort. Italien har också sänkt den projekterade ekonomiska tillväxten från 1.5% till 1% för 2019.

I Rom har Italiens premiärminister Giuseppe Conte hyllat avtalet och sa att det tillåter hans regering att både uppfylla sina huvudsakliga åtaganden och stödja ekonomin. Det är bra för Italien och det är också tillräckligt bra för ECB. Ledarna för den Italienska oppositionen grattulerade sin premiärminister för sättet som Conte hade genomfört förhandlingarna.

Men Valdis Dombrovskis var mindre entusiastisk när han pratade med reportrar i Bryssel efter att avtalet hade nåtts. Han sa att lösningen är mindre än idealt, och att det inte är en långsiktig lösning på de problem som Italien har med sin ekonomi. Däremot så är det tillräckligt bra för att undvika sanktioner för tillfället. Detta sades i en intervju.

Avtalet minskar på trycket på Italiens populistiska regering och tillåter ECB att fokusera på andra viktiga punkter, så som Storbritanniens uttåg från den Europeiska Unionen och Frankrikes planer på att driva upp sitt egna underskott för att hantera de protester som pågått i Paris.

Italiens dåliga ekonomi påverkar priset på Euro

Det nya avtalet är en ömsesidig förminskning av målen. Italiens tidigare regering, som var center-vänster på den politiska skalan och som ersattes i mars i år, hade utlovat ett underskott på bara 0.8% för 2019. Under den nya planen har Contes regering minskat underskottet för 2020 från 2.1% ner till 1.8%, och planen för 2021 är att minska ytterligare ner till 1.5%.

Fram tills avtalet nåddes förra veckan hade Rom sagt att de totalvägrade att avvika “en enda millimeter” från deras mål på 2.4%. ECB har nu accepterat ett underskott för 2019 som långt överstiger Italiens tidigare regerings tidigare löften, och Italien har alltså fått minska på sina planerade mål en aning.

Analytiker har välkomnat slutet på förhandlingarna, men är också fortsatt skeptiska över att Rom kan uppnå de nya målsättningarna. Orsaken är de lägre projekterade resultaten för den ekonomiska tillväxten.

Stanely Morgan har sagt att de två huvudsakliga riskerna är de överoptimistiska projekterade siffrorna för tillväxt och den osäkra politiska agendan. Barclays Capital har också minskat tillväxten i BNP från Italiens projekterade 0.5% ner till 0.4%.

Även om sanktioner har undvikits denna gången så är det fortfarande en osäker framtid. Italien ser ut att fortsätta vara en negativ faktor för priset på Euron.