Norska kronan opassande som safe heaven valuta?

Den norska kronan har varit en av vinnarna på valutamarknaden i år, med en uppgång på drygt 11 % mot Euron och 11,5 % mot den svenska kronan. Valutaexperter som t. ex Axel Merk har förespråkat den norska kronan som ett alternativ till Schweischer franc och Japanska Yen och andra safe heaven valutor.

Här förklarar dock den norska storbanken DnbNor varför dem inte tror på
den norska valutan som en trygg hamn i nergångstider.

Fördelar med norska kronan

Det finns viss anledning att tro att den norska kronan skall stärkas allt mer.
Norges ekonomi har hållt sig stark relativt många andra västeuropeiska länder, med en mindre fall i BNP-tillväxt än andra länder. Samtidigt har de norska statsfinanserna varit bland de bästa i världen, med enorma överskott varje år.

Nackdelar med norska kronan

Valutaanalytiker Camilla Viland menar att trots den starka ekonomin och
överskottet i statskassan så är DnbNor inte positiva till NOK.

Anledningen är att marknaden för norska kronor är för liten, det är inte så
många som är intresserade att handla med norska kronor. En låg likviditet rimmar dålig med en safe heaven valuta. En annan faktor som gör den norska kronan opassande som trygg valuta är den höga korrelationen med oljepriset.

Ingen historisk tillflyktsvaluta

Det är klassiska makroekonomiska faktorer som ofta gör att den norska kronan stärks eller sjunker. När oljepriset går upp så ökar priset för norska kronor (NOK) och vice versa.

En osäker marknad brukar ge fallande oljapris och kronkurs. Sista gången vi såg en ökad politisk osäkerhet var efter Lehman Brothers kollags, vilket fick investerare att fly från den lilla norska kronan
till större och säkrare länder.

Norska centralbankens interventioner

Chefen för Norges Bank har sagt att dem kan komma att intervenera om kronan kommer utanför deras kontroll. Detta har tolkats som att om den norska kronan blir för stark, så går dem in och intervenerar. En sådan policy avskräcker givetvis många valutahandlare, som istället väljer en säkrare valuta.

Utsikter till lägre ränta i Norge

Den norska räntan är idag 2 %, men det är troligt att den kommer att sänkas något de kommande månaderna. Men förmodligen så kommer inte en räntesänkning att hindra den norska kronan från att bli ännu starkare framöver, i takt med att riskappiten ökar. Om nu marknaden verkligen är på väg att vända, eller om det bara är en tillfällig uppgång i väntan på en större nedgån – det återstår att se.