Nya skatteregler för valutahandel

Svenska skatteverket har lättat på reglerna för alla som handlar valuta. Från idag och framåt får alla som köpt valuta full kvittningsrätt på förluster. Det är en dom i EU som visat på att de gamla reglerna stred mot fri rörlighet av kapital inom Europeiska Unionen.

Kvittningsrätt för förluster från valutahandel

Tidigare så var det inte möjligt att göra skatteavdrag för förluster från valutahandel. Reglerna ändras med omedelbar verkan så att alla förluster kan kvittas hela fem år bakåt i tiden. De gamla reglerna gav bara rätt att kvitta 70 % av valutaförlusterna, både för valutahandel spot, futures, warrants, CFD’s och forwards.

Valutamarknaden plockar in på aktiehandel

De senaste året har allt fler privatpersoner och företag börjat handla valuta. I tider med sjunkande BNP-tillväxt, ökad osäkerhet på aktiemarknaden och lägre räntor blir allt fler privata investerare sugna på att investera i valutor. Det bästa är att de nya skattereglerna gäller retroaktivt, så har du gamla förluster från valutahandel så är det bara att gräva fram gamla kvitton på detta.

Många företag har under året sett sjunkande vinster på grund av valutakurseffekter. Då har det varit nära tillhands att handla valuta för att utjämna valutaflöden inom företaget. ForexTrading.se spår att upp emot 100 % fler svenska valutahandlare har tillkommit i Sverige de senaste året.