Nya regler för handel med valuta i Japan

Valutahandlare som handlar Yen och belånar friskt kommer få nya spelregler att rätta sig efter från 1:e augusti nästa år.

Japanska regeringen reglerar valutahandel

Valutahandel med belåning, ibland upp till 400 gånger satsat kapital, tillåter valuta traders att satsa stora pengar utan att riskera så mycket. Denna typ av handel har exploderat i Japan enligt Reuters, då räntan varit rekordlåg i landet och investerare sökt investeringar med högre avkastning.

Privatpersoner och handel med valuta

Privatpersoner som belånar valuta och köper och säljer japanska yen kan stå för 10 % av all valutahandel med Yenen globalt, enligt en rapport från Bank of Japan förra året.

Financial Services Agency (FSA) sa att belåningen kommer att begränsas från 50 gånger investerat kapital (50:1) med start den 1:e augusti, 2010. Året efter, blir 25 gånger belåning (25:1) den nya gränsen för valutahandel med Yen.

Anledningen till att Japan begränsat hur mycket belåning som tillåts för
handel med valutor är bl. a risken för förlust och ökad spekulation.