Oro för Euro-spricka

Oro för Euro-sprickaAllt fler bedömare anser att Eurons framtid står på spel. Förberedelser pågår för att kunna hantera ett uppbrott och en återgång till de gamla valutor som gällde innan euron blev ett faktum. Kreditvärderingsinstitutet Moody spår en krasch framöver och hotar de europeiska bankerna med sänkt kreditbetyg. Men tillvaron verkar inte direkt ljusare för USA, som riskerar få sänkt kreditbetyg de med.

Moody spår krasch

Den amerikanska kreditvärderingsinstitutet Moody tror på en förestående krasch för de europeiska valutorna. Det är frånvaron av en stark och stabiliserande politik inom EU-zonen som får Moody att göra denna analys. Kreditrisken blir för hög. Däremot verkar handlarna se hopp i tillvaron. Börserna har inletts ljust, då rykten går att krafttag kommer att ske för att stoppa fallet. Bland annat ryktas det om att IMF går in med 600 miljarder euro i ett stödpaket till antingen Italien eller Italien och Spanien, lite beroende på källa. Det gjorde också att räntetrycket minskat något gentemot euroländerna.

Hot mot bankerna

Moody går också ut med att hela 87 olika europeiska banker kan komma att få sänkt kreditbetyg. De flesta banker som hotas med sänkt kreditbetyg finns i Spanien, Österrike, Italien och Frankrike. Här finns även de fyra svenska storbankerna med, vilket kan medföra konsekvenser, inte minst för den svenska kronan. Än så länge handlar hotet endast om en varning. Även här är det de politiska förutsättningarna som är avgörande för Moodys analys. De anser att regeringarna inte har råd med att ta över osäkra fordringar, vilket ökar risken för bankerna.

Pressad euro och dollar

Moodys uttalande kom att pressa ner en redan tyngd euro. Men fallet blev tillfälligt. Den står ganska stabilt mot dollarn, som också har problem. Bland annat sänkte kreditvärderingsinstitutet Fitch utsikterna för USA:s kreditbetyg, på grund av svårigheterna att få bukt på budgetunderskottet. Statsskulden anses helt enkelt bli för hög för ett AAA-betyg framöver. Det kommer enligt Fitch att kunna ligga på 110 % av BNP, vilket inte är förenligt med det höga betyget. Fitch blir det tredje av de tre stora kreditvärderingsinstitutet att sänka utsikterna för USA:s kreditvärdighet.

Förbereder uppdelning

Samtidigt förbereder sig nu de företag som tillhandahåller tekniken bakom den valutahandel som sker i världen för att en uppdelning av euron till olika valutor kan ske. De räknar med att de gamla valutorna kan komma att dyka upp på marknaden igen, om fiaskot blir ett faktum. Stresstester genomförs i systemen, hos bland annat Icap och CLS Bank. Den första valutan som räknas komma in i systemet är den grekiska drachmen.

Sverige

Svenska kronan har stått sig stark under finanskrisens härjningar, även om en försvagning har skönjts de senaste dagarna. Men med tanke på den ovanligt starka BNP-siffran, tack vare den starka exportindustrin, ser läget osedvanligt ljust ut i Sverige. Särskilt i jämförelse med många andra länder. Detta trots att även de svenska bankerna riskerar att hamna i blåsväder i den rådande finanskrisen.

Vidare läsning

Vill du se hur svenska kronan utvecklat sig mot andra valutor så läs mer om detta på vår sida om valutor.