Positiv svensk bytesbalans stärker kronan

Den svenska exporten minskade med 26 % under maj jämfört med
samma månad för ett år sedan. Den totala varuexporten blev 78 miljarder sek under maj 2009, medan varuimporten uppgick till 68,5 miljarder (-24 %). Detta ger en positiv bytesbalans på 9,5 miljarder kronor under maj månad, vilket var de viktigaste fundamentala nyheterna för kronan denna vecka. Men samtidigt är det ju negativt för Sverige att handeln minskar med drygt 1/4 det senaste året.

Ökad handel inom EU

Sverige ökar utbytet med EU, där handeln gav ett överskott på 11,2 miljarder. Samtidigt var handelsbalansen svagt negativ med länder utanför EU, med ett fall på 1,7 miljarder sek.

En bidragande anledning till att Sverige klarat den globala ekonomiska nedgången så bra är på grund av den svaga svenska kronan. Men likväl så är den kraftigt fallande handeln, -25 % på ett år, klart oroande.

Bytesbalans rensat för säsongspåverkan

Ifall vi resar dessa siffror för säsongspåverkan så visar bytesbalansen
ett överskott på 8,3 miljarder kronor för maj 2009 och 8,1 miljarder för april 2009. För mars 2009 var det en positiv bytesbalans på 7,9 miljarder kronor.

Hittills under året så har Sverige haft en handelsbalans som visat överskott på 43,5 miljarder sek.

Slutsatsen för alla som handlar svenska kronor är i alla fall att denna makroekonomisk faktor bör ha en något positivt effekt för kronan under den närmaste tiden. Håller trenden i sig med starkt positiv bytesbalans så bör den svenska kronan öka i värde på medellång-lång sikt.

Vi får hoppas att ekonomin vänder snart, för en så kraftig minskning i export och varuimport ger samtidigt stor anledning till oro att finanskrisen är lång ifrån över.