Price Action trading – teknisk analys för online Forex

teknisk analys för valutahandel

Det finns många olika tradingstrategier för valutahandel, denna artikel tar upp en specifik sådan. Price Action, eller prisrörelser, är en form av Teknisk Analys som är ganska komplicerad att lära sig.

Price action är helt olik vanliga, konventionella, strategier. Det är en strategi som inte analyserar tradingmarknaden via rigorösa kontroller av diagram och information, utan som endast är baserad på prisets rörelser.

Många nybörjare på Forex handel online tror att diagrammen består av en rad pluppar i olika färg och storlek, men så är inte fallet. Färg och storlek på dessa pluppar, så kallade “pin bars”, är baserad på specifika faktorer. Kan man bemästra denna tradingstrategi har man en stor fördel som valutahandlare. Kan du bemästra prisrörelse trading så är chansen att du för alltid kommer att använda dig av just denna strategi.

Vad är Price Action trading?

Price action trading är en form av teknisk analys som summerar historisk data och visar marknadens indikationer i form av en pin bar. Tradaren läser av dessa pin bars och gör sin trade när rätt indikationer visas.

Det går att argumentera att price action är den mest renodlade strategien av alla. Den historiska datan och marknadens indikationer skapar ett marknadspris som tas direkt från “boken”. Alla marknader (förutom CFDs möjligen) har en central enhet där alla köp-och säljordrar finns registrerade. Därifrån kommer marknadspriset att falla någonstans mittemellan genomsnittspriset för köp och sälj positioner. Detta kallas för “order flow”, eller orderflöde, och det går att vara en framgångsrik tradare genom att endast basera sina ordrar på detta flöde.

Vi vill här passa på att lyfta ett varningens finger – detta är en mycket komplicerad strategi. Kom ihåg att dra nytta av ett demokonto när du provar nya strategier för valutahandel. Trots den komplicerade processen att förfina sina kunskaper inom Forex trading med hjälp av denna strategi, så är det värt att lära sig grunderna åtminstone.

En av anledningarna till att denna strategi är så komplicerad är – vi själva. Även om en specifik pin bar representerar en specifik bit information, så går åsikterna vitt isär om hur de ska tolkas. Det finns dock några pin bars som alla läser av ganska lika, och det är dessa vi ska leta efter. När vi ser dessa bars behöver vi sedan tolka in det i det stora sammanhanget, enskilda pin bars är inte tillräckligt för att inta en vinstgivande position.

För att summera dessa pin bars går vi igenom några av de allra vanligaste och mest värdefulla som vi ska leta efter: Pin Bar, Fakey, och Inside Bar setup.

Price action och pin bars – vad söker vi?

De pin bars vi letar efter är ganska tydliga. Tricket ligger i att läsa av indikationen i sammanhanget sett över hela diagrammet

pin bars valuta tradingPin Bar Setup: Detta är en av de mest grundläggande indikationerna. Det är en väldigt pålitlig indikator på en marknad som har en tydlig trend. När dessa pin bars hittas vid supportnivåer och motståndsnivåer så är det oftast extremt tydliga signaler.

Pin bars kan även tolkas som trendbrytande om de är väldefinierade och sticker ut från de närliggande indikatorerna. De kan då ses som en indikation till att bryta den rådande trenden, speciellt på ett dagsdiagram. Bilden här till höger visar hur dessa pin bars ser ut, och här nedanför ser du ett exempel på hur det kan se ut i sammanhanget när det är en trendande marknad. Notera hur uppåt trenden började med två “bullish” bars som signalerar en förändring i en annars tydlig nedåttrend.

uppåt trend med pin bars

vad är en inside bar i valutahandelInside Bar: Detta är en tydlig signal att trenden kommer fortsätta. Men den kan även tolkas som ett avbräck från trenden. Här fokuserar vi på hur vi läser av en fortsättning.

Bilden till höger visar hur denna inside bar är helt innanför gränserna för den föregående markör. Bilden här nedanför visar ett exempel från ett diagram där en inside bar kan ses vid en viktig supportnivå för att sedan rasa i pris.

vad är en inside bar i valuta trading

vad är en fakey i forex handelFakey, eller Falsk, Setup: Detta är en till vanlig indikator som tyder på att marknaden svänger åt andra hållet. Många gånger blir nybörjare lurade av denna signal och gör sin trade exit, medan proffsen stannar kvar och köper mer och på så sätt trycker upp priset igen. En Falsk setup kan trycka upp priset ganska substantiellt faktiskt.

Som bilden till höger visar så ser en Fakey ut lite som en Inside Bar, följt av en Falsk pin bar som indikerar att trenden fortsätter. Bilden här nedanför visar ett diagram som säger att marknaden är på väg uppåt, men den falska signalen säger att den trenden är på väg att brytas. Notera hur den Falska signalen formades där de flesta tradare trodde att toppen var nådd. Det var där som proffsen gick in och köpte mer, och på så vis tröck de upp priset ännu högre.

hur ser en fakey bar ut

Varför är Price Action trading bra?

Price action trading är framför allt användbart när vi håller på med daytrading och väldigt korta positioner. Det hjälper oss göra snabba aktioner baserad på “rå” information. Om vi kan tyda signalerna i diagrammen slipper vi göra en marknadsanalys själva, då alla bars är baserade på denna information ändå.

Det gör att vi kan avsäga lite eget ansvar, något som kan vara svårt för många. Speciellt när det gäller att investera större summor pengar. Därför håller vi fast vid vår varning – detta är en extremt avancerad trading teknik!