Kommande lågkonjunktur?

världens ekonomi

Det är aldrig kul att förutspå en lågkonjunktur, inte heller kul att läsa om det. Men det blir mer och mer tydligt att det är just vad som är på väg att ske. Med ganska stor sannolikhet kommer vi uppleva en markant avmattning innan slutet av 2019, och det kanske rent av är nödvändigt för att ta bort lite tryck från oljemarknaden. Detta är information från en marknadsanalys av Reuters, använd det i dina Fundamentala Analyser.

IMF gör diverse prognoser för världsekonomin, en sådan är deras “World Economic Outlook”, alltså världens ekonomiska framtidsutsikter. Den senaste förutspår att världsekonomin kommer att expandera 3.9% både under 2018 och 2019, alltså snabbare än 2017 då det steg med 3.7%. Men under dessa positiva siffror finns det en lång lista av risker som kan komma att påverka världen negativt. Riskerna inkluderar spänningar i världshandeln, stigande räntenivåer, politisk osäkerhet och en ganska självbelåten finansiell marknad.

Orsaker till en potentiell lågkonjunktur

Världens stora ekonomier har vuxit utan tecken på hämningar. I juli 2016 rapporterade IMF att den globala tillväxten var stark men mindre jämn, skörare och under hot.världens ekonomi

Enligt OECD visar indikationer att den globala finansiella tillväxten kommer att sakta ner under de närmaste 6-9 månaderna. Än så länge är det stabilt i länder som Japan och USA, men i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Kanada har det börjat sakta ner.

På en global nivå visar marknaden fler och fler signaler på mättnad och kapacitetsbegränsningar börjar synas i vissa finansiella sektorer. Det börjar synas omisskännliga signaler på atttillväxten är i ett sent stadie.

I USA ligger arbetslösheten på den lägsta nivån på 50 år, industriproduktion växer bland det snabbaste vi sett under 20 år, konsumentpriser är på stigande, medan Amerikanska obligationer visar signaler på att invertera. Allt detta indikerar ett tydlig cykliskt betéende som nu närmar sig toppen. Just att obligationerna är på väg att vända har i tidigare fall varit en stark indikator.

Att den globala ekonomin börjar få slut på kapacitet syns kanske tydligast på oljemarknaden. Konsumtionen växer medan tillgången hämmas av rådande situationer i bland annat Venezuela och Libyen. Iran hotar med att reducera sin reservkapacitet till nivåer som matchar de under oljekriserna under 1973/74 och 1979/80.

Medan produktionen saktar av så ökar den globala konsumtionen med ungefär 1.7 miljoner tunnor per dag, något som resulterar i att industrin närmar sig bristningsgränsen.

Oljepriset knutet till lågkonjunktur?

Historiskt sett ser vi att slutskedet av ekonomisk tillväxt har sammanfallit med snabbt stigande oljepriser. Den följande lågkonjunkturen ser sedan till att priserna sänks igen. Detta ser har vi sett 1973/74, 1981/82, 1990/91, 2001 samt under 2007 till 2009.

När nu oljeindustrin står på bristningsgränsen, priset på råvaror är på stigande, och räntor på väg upp, verkar det mer och mer troligt att världsekonomin kommer ta en törn inom de närmaste 18 månaderna.

Det behöver inte nödvändigtvis vara en lika kraftig påverkan som vi upplevde under 2008 och 2009, men det är tydligt att ekonomin just nu är i en ohållbar expansion.