Pundet stärks; hög inflation ger hopp om räntehöjning

2,9 % inflation gör att Storbritanniens ekonomiska pussel blivit ännu svårare. Valutamarknaden väntar sig nu att Bank Of England tvingas höja räntan snabbare än tidigare väntat, vilket på kort sikt har stärkt pundet mot dollarn.

Uk slår alla inflationsförväntningar

Inflationen i Storbritannien förväntades öka i december, men inte med 1 % sedan
förra månaden. Analytiker hade väntat sig en ökning till 2,6 %, medan den verkliga
siffran alltså blev 2,9 % istället. Om Bank Of England kommer att höja räntan
allt mer och snabbare än väntat kommer bero på regeringens finanspolitiska planer.

Bank of England Guvernor, Mervyn King, sade på tisdagen att “Storbritanniens regering måste handla snabbt för att hantera landets strukturella finanspolitiska underskott.
Ett misslyckande att göra detta kan ha långsiktiga negativa konsekvenser för den brittiska ekonomin”.

Momshöjning och olja bakom ökande inflation?

Anhängare av nuvarande räntepolitik pekar på att decembers stora uppgång till stor del berodde på momshöjningen på 2,5 % som skedde den 1 januari. Som flitig besökare i London märkte jag tydligt att priserna gått upp, ofta smyghöjda avsevärt mer än den nya momssatsen. Ökade oljepriser var också en betydande faktor för den ökade inflationen. Men kritier menar att det kommer bli väldigt svårt för Storbritannien att behålla nuvarande räntesats
om inflationen inte faller tillbaka mot 2 % inom kort.

Hot från kredvärderingsitinstitut

Under det senaste året har internationella kreditvärderingsinstitut hotat att minska
Storbritanniens AAA rating, ifall den nya regeringen inte aggressivt försöker minska utgifterna, höja skatter, eller på annat sätt minskar de finanspolitiska obalanserna i Storbritannien.

Fotnot: Inflationen har varit osedvanlig låg, under de utsatta målen, innan den i december kraftigt ökade till 2,9 %.