Regeringen tror på stark svensk krona

Svenska kronan - flagga SEKVanligtvis brukar de mindre valutorna ses som osäkrare i dåliga tider, men den här gången har det inte gällt den svenska kronan. Den svenska kronan har istället stått sig osedvanligt stark i en tid av turbulens och börsoro. Den svenska regeringen ser detta som ett kvitto på den ekonomiska politik som genomförts, och deras analys är att kronkursen kommer att bli än starkare framöver.

Trenden

Det har skett ett tydligt trendbrott vad gäller den svenska kronans värde på den internationella marknaden. Tidigare har den svenska kronan sänkts rejält vid oro på de internationella marknaderna. Den här gången verkar dock kronan istället stå starkare än någonsin. I december år 2010 betalades 9,17 kr ut per euro vid en inväxling. Samma månad året efter, det vill säga år 2011, var kursen 9,14, och i mars låg växelsnittet på 8,8 kr per euro. Det ger en tydlig indikation på att kronans värde är stark på marknaden. Men hur kommer det att se ut framöver då? Det har regeringen försökt kartlägga, som en del i sin budgetproposition för året.

Regeringens analys

I vårens sedvanliga budgetproposition ger Borg sin analys av hur kronans värde kommer att te sig framöver. Borgs analys är att det bytesbalansöverskott som finns, de sunda offentliga finanserna som finns, och den för närvarande stora tillväxtpotentialen i landet borgar för en fortsatt stark svensk krona. Den kommer, enligt Borg, att ytterligare stärkas de kommande åren. Vad gäller TCW-index spår regeringen att den kommer att landa på 121 detta innevarande år, och att den kommer att vara 119 under de tre efterföljande åren. Detta förutsatt att alliansen bibehåller sin makt även över nästa valperiod. TCW-index är en beräkning av kronans värde i förhållande till våra viktigaste handelspartners valutor. Ju högre indexvärde, desto lägre kronkurs.

Riktkurser

Regeringen kommer till och med med riktkurser för kronan framöver. Beräkningen är som följer: i slutet av 2012 beräknas riktkursen för euro bli 8,83, i slutet av nästkommande år blir riktkursen 8,75, och de två därtill kommande åren anger regeringen 8,70 som riktkurs. Det gäller förstås förutsatt att de ränteförändringar som kan ske vad gäller styrräntan från Riksbanken inte påverkar kronkursen alltför mycket. En större räntesänkning kan till exempel komma att sänka kronans värde på marknaden. Med tanke på det kommande räntebeskedet så kan förändringarna vad gäller framtidsutsikterna för den svenska kronan att komma under dagen idag, den 17 april.

Markets.com

Vi skulle vilja ta tillfället i akt och rekommendera dig som handlare att ta en titt på Markets.com som just nu har ett väldigt bra erbjudande.