Grekiskt utträde ur Eurozonen?

Sedan det minst sagt kaotiska valet den 6 maj, har den politiska situationen i Grekland dominerat de finansiella nyheterna – inte minst med hänsyn till euron och vad som kommer att hända i det fall Grekland tvingas gå ur euro-samarbetet. Den rådande oron har skapat en rejäl osäkerhet på börserna, euron har gått ner och räntorna har börjat störtdyka – och allt detta redan innan något konkret egentligen har hänt.

Inte lyckats få ihop regering

Grekland har trots upprepade försök fortfarande inte lyckats få ihop en regering, men att landet befinner sig i en politisk kris är bara en bråkdel av problemet. De enorma skulder Grekland har dragit på sig – totalt 245 miljarder euro, i antingen redan utbetalda eller utlovade lån – är den största anledningen till den kris som landet just nu befinner sig i.

De underliggande problemen som var anledningen till att EU lånade ut pengarna finns dessutom fortfarande kvar. Landets ekonomi understiger skulderna med över 150% och grekerna kommer troligtvis aldrig att kunna lösa sina lån, än mindre klara av krisen på egen hand. Trots detta är Grekland ovilligt att göra de eftergifter som EU kräver för att resterande lån ska utbetalas. Och utan lån är Grekland mer eller mindre på väg mot en nationell konkurs. Om detta sker har landet inte så många andra val än att börja trycka upp egna drachmer igen för att över huvud taget kunna betala ut löner till sin befolkning – och utträdet ur euro-samarbetet är då ett faktum.

Oro på börserna

Vi kan redan nu få en försmak av vilka efterdyningar ett Grekiskt utträde ur ”eurozonen” skulle innebära. Och rädslan för att de finansiella problemen ska sprida sig till andra utsatta länder inom EU, som till exempel Spanien, Portugal och Italien, skapar allt mer oro på börserna, vilket bland annat märks på att investerare i ren panik börjar sälja av grekiska, spanska och italienska aktier och värdepapper.

Inte nog med det så påbörjade Moody Investors Service under måndagen även en nedgradering av 26 italienska banker – och förmodligen står de spanska bankerna på tur. Totalt förväntas minst ett hundratal europeiska banker ha tappat graderingar i slutet av juni. Men även om dessa nedgraderingar var väntade, sätter de ytterligare press på den redan sargade euron.

Greklands framtid

Än så länge kan vi bara gissa hur detta kommer att sluta. Men kanske kommer grekerna att ha ett lyckat omval, till slut få ihop sin regering, komma underfund med att de måste göra vissa kompromisser för att få den hjälp de behöver och allt blir en solskenshistoria till slut – kanske inte. Vi kan bara vänta och se.