Kommer riskaversion att bli 2014 års trend?

Mörka utsikter för valutan i USAI den här veckans senaste forexhandelsutveckling verkar det som att det är riskaversion som de flesta investerarna tänker på.

Det finns flera faktorer att tänka på när man undersöker hur forexmarknader på nätet kan svara de kommande veckorna.
Först och främst kommer de närmsta dagarna att vara väldigt tysta i USA.

Cheferna för avdelningarna i Chicago och Richmonds del av Federal Reserve kommer dock snart att ta ord.

Många forexhandlare på nätet känner att de kan lista ut de att rundorna av QE-tillgångsköp kommer att börja sakta ned.

Det här signalerar något av en frångång från dollarn som en säker fristad, eftersom investerare kan presenteras med en större mängd risk än fördel i möjligheterna.

Många europeiska forexhandelsanalytiker bekymrar sig dock mer för den instabilitet som nyligen trätt fram i de globala marknaderna. Det ser svagare ut för fabriker och tillverkare från både USA och Kina. Det här oroar ett antal investerare som fruktar att en väldigt frånriktad marknadstrend dyker upp på horisonten.

Det har onekligen varit svårt att hitta några ordentliga positiva nyheter, och några forexinvesterare ser de senaste händelserna som tecken på en nedsaktning.

Medan det här kan vara något frånvärt för ekvitetsmarknader, så finns det kanske en chans för forexhandlare online att kapitalisera på de negativa trenderna. Trots att en del känner att investerarna får dra sig ur sina dollarbaserade positioner, så är andra nöjda med att vara kvar där de är – de förutsätter att rädslorna i den globala marknadens känslighet kan ta priset på dollarn än högre.

Trots att Federal Reserves nyhetskonferenser säkerligen kommer att få till en reaktion på forexplattformerna på nätet, så är det ganska säkert att anta att i kort och mellanlång tid framöver kommer alla ögon att riktas på marknadsdata. Om indikatorer som S&P 500 och FTSE 100 skulle fortsätta att visa förluster, så skulle dollarbaserade strategier för riskaversion också mycket väl kunna fortsätta.