Spekulative valutaflöden i Sydkorea

Sydkorea har haft problem med spekulativa valutaflöden det senaste året, vilket fått den lokala valutan att snabbt gå upp i värde. För att få bukt med det hela krävs nu en undersökning av de största bankerna och deras valutapositioner under de senaste månaderna, berättar , Sydkoreanska Ministry of Strategy and Finance.

Vilken typ av forex trading kommer att undersökas?

Vi kommer att lägga vårt fokus i undersökningen på tre typer av forex trading: forex forwards, forex futures och derivatinstrument inom valutahandel. Ingen undersökning kommer att göras för online forex, enligt de Sydkoreanska ministeriet.

Vad är syftet med undersökningen?

Undersökningen av de Sydkoreanska myndigheterna syftar till att förebygga kortfristiga lån i utländsk valuta, och upplåning offshore. Sydkorea är den 4: e största ekonomin i Asien, och alltför stora kapitalinflöde kan leda till finansiell instabilitet och långsammare återhämtning från den ekonomiska nedgången vi sett de senaste åren.

Sydkorea’s centralbank (BOK) kommer att arbeta tillsammans med landets finansinspektion (FSS), som syftar till att bibehålla en sund kreditmarknad, rättvis ekonomisk praxis och behålla konsumenternasskyddet.

Regeringen kommer att vidta “lämpliga” åtgärder, om några regler bryts, lät uttalandet från Sydkorea.

Vad ser valuta traders för möjligheter med Won?

Fx handlare och utländska investerare ser Sydkorea som en hävstång för de Asiatiska ekonomierna, om än med hög risk. Stora valutapositioner byggs ofta upp på kort tid och kan orsaka överdriven volatilitet, som ger huvudvärk för exportörer och dess utrikeshandel, samt så gott som hela den finansiella sektorn.