Svenska kronan (SEK) vänder tillbaka

Den svenska kronan vänder nu tillbaka mot en korg av flera av de viktigaste valutorna. Av allt att döma så kan SEK stärkas med uppemot 10 % de närmaste 2 månderna mot USD, EUR och DKK.

Många ledande valutaanalytiker tycks vara överens. En av dessa valutastrateger menade att den svenska kronan var den mest undervärderade valutan i världen för tillfället.

En annan ekonom höll med på Bloomberg TV och menade att  den svenska kronan är kraftigt undervärderad.

Vidare drog dem slutsatsen att de skandinaviska valutorna  kommer att fortsätta vara starkt korrelerade med globala aktiemarknader och appetiten för risk.

På torsdag så släpps siffror för svenska konsumentprisindex. Ifall siffrorna är positiva, med låg inflation, så väntas kronan att stärkas. Ifall den underliggande inflationen är högre än väntat så blir det troligen så att kronan kommer att falla.

På månadsbasis förväntas inflationen för februari ligga på -0,2 % (0,4 %), medan det årliga inflationstalet är estimerat att komma in på 0,7 % (1,3 %).