Svenska Riksbanken – bakgrund, fakta och åsikter

Riksbankschef: Stefan Ingves
Reporänta: 1 % [Senast uppdaterad: 2009-02-18]
Inflationsmål (mätt som KPI): 2 %
Inflation i december (2008): 0,9%
Konsumentprisindex (KPI) för januari (2009) publiceras den 19/2 kl 9:30.

Vad är Riksbankens nuvarande ledning känd för?

Stefan Ingves går i spetsen för att satsa allt på att uppnå inflationsmålet på 2 %, oavsett om han måste höja eller sänka räntan.

Sveriges riksbank är en myndighet under riksdagen. Det primära målet för riksbanken är att upprätthålla ett fast penningvärde, definerat utifrån KPI, där inflationen skall hållas under 2 % på årsbasis. Den svenska riksbankens uppgift är också att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Ansvar för att ge ut sedlar och mynt, samt förvaltning av Sveriges råvaru- och valutareserver har också tilldelats Riksbanken.

Riksbankens kassa

Riksbanken förvaltar tillgångar i olika valutor och råvaror till ett sammanlagt värde av omkring 200 miljarder SEK. Dessa tillgångar ska Riksbanken kunna använda för att genomföra penningpolitiken, sälja eller handla valuta och för att kunna ge tillfälligt likviditetsstöd till banker och kreditinstitut vid behov.

Historik över Sveriges riksbank

Den svenska riksbanken anses vara världens äldsta centralbank, grundad år 1668. Namnet var då ‘Riksens Ständers Bank’, alltså riksdagens bank.

Ursprungligen var det mer en vanlig affärsbank än en centralbank. Pengar lånades ut till allmänheten, men Riksbanken hade dock inte ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt förrän 1904. Tidigare gav bankerna själva ut egna sedlar.

  • Vad tycker du om Riksbanken?
  • Har dem skött sina mål?
  • Vad kan förväntas av dem framöver?