Vad är det som händer med den amerikanska dollarn?

En av de aspekterna som verkligen dominerat Forex-marknaderna är den fortsatt sjunkande amerikanska dollarn jämfört med andra valörer som euron och punden. Medan en hel del av den här fruktansvärda accelerationen utlöstes av det som redan ägt rum genom skuldtaket, så har ny information nyligen skadat precis lika mycket.

Den främsta anledningen till den negativa korttidssynen utlöstes av en rapport som nyligen visade dåliga jobbtillväxtsiffror i USA vad gällde icke-farmrelaterade löner. I sin tur har detta fått Forex-investerare på nätet att ta en något försiktig inställning till den amerikanska dollarns framtid.

Denna nedåttrend kan signalera att Federal Open Market Committee kommer att fortsätta sin tillmötesgående ställning i framtiden; detta kan då fortsätta hindra betydande tillväxt. Oavsett vad så kan Forex-handel ändå få lite andrum om dollarn fortsätter att sjunka; investerare hoppas på att låga stödnivåer kommer att uppmuntra till att folk köper tillbaka dollar och därigenom stärker valutan.

Vad gäller en långtidsutsikt, så väntar många Forex-handlare på nätet försiktigt på nästa skuldtakshöjning som väntas komma snart. Medan detta inte kommer att äga rum förrän i början av februari 2014, så känner många analytiker att USAs finansdepartement kommer att ha mindre andutrymme än tidigare, och att om det politiska slagsmålet äger rum igen kommer utkomsten kunna bli helt annorlunda.

Oavsett denna möjlighet, så har Forex-handlare på nätet skakats av den amerikanska regeringens skattepolitik, och fram till det att en ordentlig mängd förtroende återkommer, så kommer dollarn antagligen att fortsätta ses som neutral eller värre av många investerare. Trots att en del kan se detta som en chans att köpa lågt och sälja högt senare, så känner majoriteten att dollarn inte fått nog med stöd. Överlag borde utkomsten därför bevaras i den nära framtiden.