Washington och Peking kan närma sig lösning

usa och kina förhandlar avtal

Ett möte för att äntligen avsluta förhandlingarna mellan USA och Kina har skutits upp från mars till april eller ännu senare. Peking är missnöjda med Washingtons krav på en ensidig kravsättning om att bevisa att åtgärder faktiskt implementeras och följs. Att mötet skjuts upp reflekterar den fortsatta konflikten som råder över hur kraven ska tillämpas.

Trots att förhandlingarna närmar sig slutskedet så har parterna fortfarande inte kommit överens om ett ramverk som visar att Kina faktiskt följer ett eventuellt avtal samt bestraffar landet vid bristande tillgivenhet för det nya avtalet.

USA vill sätta krav på Kina

Steven Mnuchin, sekreterare på USAs handelskammare, sa nyligen att det fortfarande finns mycket jobb att lägga ner. Han bekräftade att det planerade statsmötet troligtvis inte skulle äga rum som planerat.usa och kina förhandlar avtal

Robert Lighthizer, en av USAs representanter i förhandlingarna, har tillsammans med Mnuchin fört konversationer med kinas Vice Premiärminister Liu He. Målet är att jobba fram den text som ska utgöra handelsavtalet. President Trump har uttryckt att samtalen går “väldigt bra” men varnade samtidigt att det måste vara ett “fantastiskt avtal för oss (USA)”. Kina, å andra sidan, vill få fram en vinn-vinn situation.

Washington vill ha rätten att sätta extra skatter på kinesiska varor om de tror att Peking inte uppehåller sin del av avtalet. Utöver det vill de också ha ett löfte från Peking att de inte svara med samma mynt ifall scenariot skulle bli verklighet. USA vill ha det bästa av bägge världar utan att själva offra något.

Peking är emot ett ensidigt avtal och har redan uppoffrat mycket för att möta de många kraven som USA har ställt. Övriga punkter inkluderar ett ökat skydd för Intellektuell Egendom, förhindra påtvingad överföring av teknologi, ökat import av jordbruksmaskiner, skapa en mer transparent marknad och hålla valutan Yuan stabil.

Fredag den 15e mars slog den kinesiska kongressen igenom en lag som förbjuder påtvingad överföring av teknologi från utländska bolag. Lagen träder i kraft i januari och är ett stort steg i rätt riktning.

Handelskriget lider ett utdraget slutskede

USA försöker besluta när befintliga skatter ska tas bort. Trump har sagt att de skatter som implementerats under handelskriget kommer lyftas så snart ett avtal har signerats. Andra beslutsfattare föredrar en nedtrappning genom att ta bort skatter gradvis allt eftersom Kina visar att avtalet uppehålls.

Kinas ekonomiska stagnering har satt sina spår och Peking will få ett slut på handelskriget, men vissa är inte nöjda med hur förhandlingarna går. Vissa i kongressen tycker att Kina har fått offra orimligt mycket och vill inte se landet vika under Washingtons krav.

Enligt South China Morning Post kan nästa möte mellan Presidenterna Xi och Trump flyttas fram så långt som juni. Ett möte skulle kunna äga rum vid sidan av G20 mötet i Japan den 28e och 29e juni.

Trots att världens ekonomi har saktat ner på grund av situationen så verkar ledarna för världens två största ekonomier inte vara stressade. Med Brexit oroligheter i Europa förväntas en fortsatt volatil marknad.