U.S. Federal Reserves ordförande Jerome Powell intervju i “60 Minutes”

trada med usd

Trots en ingående intervju om räntesatser, en möjlig lågkonjunktur m.m så hölls EUR/USD stabil. Det klassiska TV programmet 60 Minutes är kända för sina djupgående intervjuer och i det senaste programmet sattes Jerome Powell i stolen.

Ordföranden gav investerare inget nytt att fundera över och intervjun skapade ingen eller väldigt liten reaktion på marknaden. Det märktes dock hur viktigt det är för Powell och “The Fed” att göra det tydligt att de inte är associerade med andra politiska organ. Det är framför allt viktigt då ekonomin ser ut att nå en vändpunkt nu när det ska börja kampanjas för det amerikanska presidentvalet 2020.

Fed-ordföranden Jerome Powell pratar ekonomi och Fed-policy

För dig som inte ser på 60 Minutes eller missade avsnittet har redaktionen gjort en direkt översättning av framstående frågor. Intervjuare Scott Pelley var lika noggrann som alltid med sina frågor.trada med usd

“-Har ni slutat höja räntan?”
Vi ser det som att ekonomin är på en bra nivå. Inflationen har dämpats och räntan är på ett korrekt plats. Det vi har sagt är att vi ska vara tålmodiga.

“-Vad innebär det att vara tålmodig?”
Tålmodig innebär att vi inte känner oss stressade att ändra på räntesatsen. Det som har hänt de senaste 90 dagarna är att vi ser allt fler bevis på att den globala ekonomin saktar ner, trots att vår egna ekonomi har fortsatt att prestera bra.

“-Är vi på väg mot en lågkonjunktur?”
Jag tror att detta året visar en långsammare tillväxt än förra året… men vi behåller en positiv och hälsosam utveckling. Så småningom kommer expanderingen stanna. Den ekonomiska cykeln kan inte fortsätta att expandera.

“-Skulle the Fed höja reporäntan om inflationen översteg 2%?”
Jag tror att vi inte skulle överreagera om inflationen steg aningen över 2 procent precis som vi inte överreagerade när inflationen sjönk under 2 procent. Jag tror att vi alltid kommer att flytta inflationen bakåt med 2 procent med vår policy.

“-Är amerikanska banker säkra idag, nu efter ett decennium sedan den finansiella krisen?”
Det amerikanska banksystemet är mycket, mycket starkare och mer motståndskraftigt än det var före den finansiella krisen. Framför allt de största bankerna har dubbelt så mycket eget kapital, vilket innebär att det finns resurser för att absorbera förluster.

“-Betyder det att en kollaps av det finansiella systemet som vi såg 2008 inte kan hända igen?”
Att “det inte kan” är ett starkt påstående. Jag skulle säga att vårt system är otroligt mycket mer resistant.

Oroligheter för The Fed

Ovanstående frågor utgör ramen för intervjun. Avslutningsvis fick Jerome Powell frågan:

“-Vad håller dig vaken på nätterna?”

På det svarade ordföranden att centralbanken tillägnar stora mängder tid och resurser på att skydda banken men också att skydda finansiella institut och finansiella marknader. Han skulle säga att cybersäkerhet är ett område som oroar. Powell svarar att han aldrig har känt en tid då han har tyckt att myndigheten gör tillräckligt. Han anser internet vara en ny form av risk för länder och delstater. Det är “en där spelboken fortfarande skapas” som han uttryckte det.