Avvaktande strategi för valutahandeln


Den senaste omgången nyheter om valutahandel online betonar det fortsatta faktum att handlare har antagit en avvaktande strategi när det gäller några viktiga förändringar. Denna strategi beror delvis på att det förväntas komma relativt lite information under de kommande dagarna.

Det som dock har kommit fram hittills har varit långt ifrån lovande. Återigen har de ekonomiska siffror som har släppts från Kina signalerat svaghet medan den senaste tidens avyttring av olja (oavsett kortsiktiga tekniska vinster) understryker att marknaderna fortsatt går trögt.

Då det finns väldigt lite rådata som kan påverka handeln, baserar valutainvesterade i stället sina hållningar främst på aktier och förändringar i kapital. Denna risk-obenägda ställning förväntas bara befästas när vi närmar oss de sista veckorna av 2015.

Fast i ingenmansland

De europeiska aktierna hade en något positiv utveckling, men detta avstannade snabbt och det är därmed inte troligt att vi får se några större svängningar på valutamarknaden under de kommande dagarna. En annan motivering för att vara neutral är att Bank of England har tydligt deklarerat att marknadsprognoser i form av en räntehöjning från Federal Reserve till en början kommer att vara svåra att tolka. Det verkar alltså som att även Bank of England är försiktiga med att ha en fast ståndpunkt för vad som kan vänta runt hörnet.

Handlare måste ta med i beräkningarna att relationen mellan euron och dollarn endast har haft blygsamma framsteg, samt att relationen mellan euron och pundet inte står emot förluster i aktiehandel och därmed också har haft det tufft. Det är helt enkelt svårt att hitta kortsiktiga vinster inom något område.

Med så många experter på online valutahandel som för närvarande klassar marknaderna som starkt nedåtgående, är det inte troligt att några stora förändringar sker före nyår. Alla blickar kommer fortsatt att vara riktade mot den hotande räntehöjningen från Federal Reserve.