Osäkra tider för dollarn


Alla blickar inom valutahandelsmarknaden har varit riktade mot dollarns prestation i relation till den senaste räntehöjningen som antagits av Federal Reserve.

Vad som är intressant att notera är att många investerare förväntade sig att valutans värde skulle stärkas betydligt jämfört med andra stora valutor som pundet och euron.

Efter ett kort och ganska nedslående lopp, har dollarn inte lyckats uppvisa någon riktig framgång. Många valutaanalytiker tror att bristen på uppgång visar på den fortsatta känsligheten för valutan – särskilt när det gäller de två sista veckorna under 2015. Det kan dock finnas en annan anledning till varför dollarn inte presterar trots att priset på råvaror fortsätter att falla.

Fler baspunkter

Det råder ingen tvekan om att räntehöjningen var den stora nyheten denna vecka. Det är fortfarande intressant att se att en uppgift knappt har nämnts överhuvudtaget. Vi syftar på att Federal Reserve hävdade att de skulle höja räntorna med 100 baspunkter under 2016 (beräknat på 25 punkter i kvartalet). Även om detta kanske inte är helt förvånande är det faktum att det är betydligt högre än många valutahandlares beräkningar signifikant i sig självt.

Faktum är att beräkningar fortfarande hävdar att räntorna bara kommer höjas med 50 baspunkter under nästa år – hälften av vad Federal Reserve annonserade. När man tänker på att de flesta nuvarande valutor förknippas med noll eller till och med negativa räntor blir skillnaden tydlig.

Alla blickar kommer därför vara riktade mot den osäkerhet som handlare kan förvänta sig under det första kvartalet av 2016. Då det fortfarande går att tjäna pengar är det troligt att investerare fortsättningsvis kommer ha en mer konservativ hållning.