Kina vinner respekt medan det går trögt för pundet

Dåliga dagar för pundet?

Det brittiska pundet har inte ökat nämnvärt de senaste dagarna och ligger nu något över 1,51 i relation till den amerikanska dollarn. Det är dock inte utan blandat resultat.

Stresstester som nyligen genomförts på banker visar att alla banker förutom två (Standard Chartered och RBS) har klarat granskningen och bankerna visade inga tecken på kapitalunderskott. Detta motverkades tyvärr av förvånansvärt tröga PMI-data.

På grund av PMI-siffrorna dämpades banksektorns robusthet. Det kommer vara viktigt att följa huruvida pundet närmar sig nivån på 1,505 gentemot dollarn eller inte.

Om detta skulle ske, kan det komma en ny korrigering och nivåer på 1,496 går inte att utesluta. Online Forex kommer följa situationen noga under de kommande dagarna.

Kina imponerar på Internationella valutafonden

Nyligen tillkännagavs att den kinesiska Renminbi (CNY, Yuan) har erkänts som en av de allra största valutorna i världen av Internationella valutafonden. Detta kommer inte som någon överraskning, eftersom Kina anses vara ett av de mest robusta (och inflytelserika) länderna i världen.

Detta har nu öppnat för nya möjligheter för valutahandlare online, då de med stor sannolikhet kan tänka sig att kapitalisera på förändringar på marknaden. Ett av kraven för att kunna ansluta sig till denna respekterade grupp valutor var dock att den kinesiska regeringen skulle tvingas släppa på kontrollen över sin valuta. Detta ledde till volatilitet på marknaden i augusti och flera valutaanalytiker fruktar att en sådan instabilitet skulle kunna hämma en inhemsk ekonomi som redan har visat tecken på att sakta ned.

Inte desto mindre finns det stora möjligheter för erfarna valutahandlare online att göra en substantiell vinst – särskilt inom binär handel.