Nu måste Svenska bankerna bekänna färg


Sedan den 1 juni i år måste bankerna enligt ny lagstiftning i Sverige börja dela med sig av den faktiska snitträntan som de ger sina kunder på sina bolån.

Tidigare redovisade man bara listräntan i samband med bolånen, men då många kunder är mer pålästa innan de väljer bank för bolån idag, och har blivit mer och mer duktiga på att förhandla, har man genom prutning lyckats sänka sin bolåneränta med flera punkter*.

De nya reglerna kan tolkas som om att bankerna har fem dagar på sig att redovisa sina snitträntor från och med den första i månaden. Detta gör att det kan dröja ett par dagar innan man som kund får en klar bild över ränteläget varje månad.

Trots bankernas tidigare ovilja att visa mer rättvisa siffror går de med storvinst. Marginalerna på bolånen ligger på rekordhöga nivåer och enligt Finansinspektionens statistik var marginalen för januari-mars i år 1,54, 1,60 samt 1,63 jämfört med motsvarande period förra året då marginalen låg på 1,25, 1,27 respektive 1,27 procent.

*En punkt motsvarar 0,01 procent, så har man då exempelvis en ränta på 1,97 och får en rabatt på 50 punkter, har man 1,47 procent i bolåneränta.