Brittiskt lån-godkänningskvoter minskar pundens framgång

Tvådagsframgångarna för pundet har stannat av då siffrorna visar att lån-godkänningskvoterna sjunkit till det lägsta på nio månader i april.

Godkänningskvoten sjönk som ett resultat av allt tajtare låneregler från bankernas sida.

Bankerna har tagit fram tajtare regler för lånetagare under flera månader.

I april infördes nya regler som kräver att lånetagare visar att de kan ha råd med återbetalningen även om räntan stiger.

Medan nedgången i lån slår pundens uppgång så kan det hjälpa till att sänka rädslorna som börjat röra sig kring fastighetsmarknaden.

Statligt anställda ska mötas för att diskutera vad de ska göra för att stoppa den allt mer problematiska utvecklingen, om de ska göra något alls.

Det faktiska antalet godkända lån sjönk från 66,563 i mars till 62,918 i april. Det här var den tredje månaden av nedgång, och siffrorna som släpptes idag visar dessutom att det fallit med £2.4 miljarder under april månad.
Trots att nyheterna saktat ned pundens framgång tror analysts och experter att det enbart är ett tillfälligt problem, och de pekar på en robust ekonomisk återhämtning som huvudanledningen till att punden kommer att stiga på nytt. De tror att nätforexhandeln och valutahandeln kommer att få se pundens värde stiga än mer de kommande dagarna.

Punden har hjälpts tidigare av nyheterna att brittisk tillverknings-PMI legat på 57 i maj, vilket matchar de beräknade siffrorna. Tillverknings-PMI har bara begränsade implikationer vad gäller monetär policy, och det har därför bara en korttidseffekt på nätforexhandel. PMI beräknas av Markit Economics, som undersökt köpchefer. Nivån på 57 visar på ett mindre fall från 57.3 i april, men det stannar kvar över 50, vilket representerar tillväxt.