Hur påverkar ebola-utbrottet valutans handelsratio?

Växelkursernas påverkan från Ebola-utbrottetI de senaste handelsnyheterna så verkar det som om de som lockas av guldets förtjänst kanhända kommer stöta på dåliga nyheter; åtminstone på kort sikt.

Eftersom denna indikator riktmärkningsmässigt pekar på andra finansiella trender, så har färska utvecklingar i samband med housing-sektordata i USA, tillsammans med en tjuraktig dollar fått den gula metallen att anta en något björnig form.

Siffror har visat att investeringsaptiten är på uppsving; vilket lägger ved på elden för deras förmåga att gå in i öppna handelspositioner. Som alltid så är detta inverterade förhållande till dollarn en annan anledning till oro. Dock så kan den potentiella skadan på den internationella handeln på grund av de stigande oroligheterna kring ebolautbrottet tysta den överlag dystra utsikten för guldet under de kommande veckorna.

Skulle situationerna spåra ur ytterliga i Västafrika samt om data pekar mot att den regionala ekonomin har lidit skada, så kan vi möjligtvis se ett återuppstående in i guldmarknaden.

Å andra sidan så har vi sett en ökning för råoljans pris under de senaste dagarna. Detta har främst sin orsak i API-data vilken konstaterade att råoljans aktier inom USA har tappat med ungefär 1,4 miljarder tunnor. Detta kombinerat med ett förväntat fall på 2,1 miljoner tunnor inom bensintillgångar.

Därför är det helst logiskt att priserna har stigit. Dock så är blickarna i synnerhet riktade mot både Mellanöstern och den pågående konflikten i Ukraina. Sådan regional orolighet kan sannerligen orsaka spekulation kring huruvida produktionen inom dessa nyckelområden kommer att sjunka eller ej.

Det finns dock fortfarande hopp om att dessa konflikter inte kommer att påverka den allmänna produktionen i stort och därför känner många analytiker att alla höjningar av priset för råolja kan representera en relativt kortvarig ökning. Av dessa anledningar kan handelsprofessionella online, som vill få ut en viss vinning, investera i en korttidsposition.